palpal

Đorđe Vučinić o rebalansu budžeta za 2023. godinu

Pogledajte zanimljivu diskusiju o trošenju narodnog novca u budžetu za 2023. godinu i prijedlogu rebalansa, gdje i kako se troše miliona maraka a na kojim stavkama se štedi.

 

Nebojša Vukanović