palpal

Diskusije Đorđa Vučinića o radu Pravobranišatva RS i izvršenju Budžeta

Pogledajte diskusija Đorđa Vučinića drugog dana Šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, o radu Pravobranišatva Republike Srpske, konsolidovanom izvršenju budžeta, te raspravu sa Igorom Žunićem i poslanicima SNSD-a.

 

Nebojša Vukanović