palpal

Direktori imenovani nezakonito, Mastilović klijent profesora Papovića

Prije svega 10-ak dana usvojen je novi Statut o radu Elektro-Hercegovine kojim je propisano da izvršni direktor za upravljanje imovinom i izvršni direktor za terenske operacije moraju biti elektroinženjeri sa najmanje 5 i 3 godine radnog iskustva u djelatnosti distribucije električnu energije. Po odredbama novog Statuta, koji je ovjerila notar Maja Popara iz Trebinja, koji je izmijenjen i usvojen 16.12.2020. godine,  Milutin Mastilović i Zoran Pologoš ne  ispunjavaju uslove da budu imenovani na funkcije izvršnih direktora!

Pored toga Milutin Mastilović nalazi se na spisku „klijenata“ profesora Papovića, i jedan je od osumnjičenih u aferi falsifikovanja dokumenata. Na 10-oj stranici obimnog Zapisnika sa uviđaja lažnih računa Vukašina Papovića nalazi se račun broj 12414 iz hotela Eurogarni Zemun, soba 409 od 4.11.2017. godine na ime Milutina Mastilovića. Nažalost niko od moćnika, direktora i poslanika sa Papovićevog spiska nije procesuiran.

 

Mastilović je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Trebinja, te je istovremeno dispečer u Elektroprivredi Republike Srpske, nedavno je imenovan za direktora novog Javnog preduzeća „Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1“, koji je osnovala Elektroprivreda RS, a sada i za izvršnog direktora u Elektro-Hercegovini. Pored toga suvlasnik je polovine privatne firme za proizvodnju električne energije iz Bileće, koja ima unosne ugovore sa Elektroprivredom RS i ostvaruje ogromnu zaradi, i jasno je da se nalazi u sukobu interesa, a pitanje je kako sve stiže postići.

Imenovanje Pologoša i Mastilovića uznemirilo je javnost u Trebinju i Hercegovini i pokazalo da bahta vlast ne preza ni od čega, i da ne pokušavaju ni da opravdaju grube zloupotrebe i sirovu političku trgovinu.

 

 

Nebojša Vukanović