palpal

Depolitizacija je najbolje rješenje za zdravstveni sistem koji krvari

Na početku mandata predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je izjavio da zdravstveni sistem krvari, ali nijedno krvarenje nije zaustavljeno za 4 godine. Problem je korupcija u javnim nabavkama, zloupotrebe, te partijsko kadriranje, zapošljavanje i davanje specijalizacija po partijskoj liniji.

Pogledajte diskusiju o stanju u zdravstvenom sistemu