palpal

Da nije bilo koripcije i oslobađanja ubica, inspektor Bašić bi bio danas živ

    Tokom diskusije o radu Kazneno-popravnih ustanova i stanja u zatvorima, ukazao sam na veliki propust upravniku Kazneno-popravnog zavoda Tunjice Dragana Jevđevića, kao i odgovorne u Ministarstvu pravde, koji su ranije pustili na slobodu ubici Aleksandra Miljatovića, koji je u Prijedoru ubio inspektora Radenka Bašića.

Takođe sam govorio o korupciji i zloupotrebama, a više detalja u video prilogu i snimke diskusije.

O stanju u zatvorima i Kazneno-popravnim ustanovama govorila je Zaga Grahovac, poslanik Kluba za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske..

 

Nebojša Vukanović