palpal

Da li Lista za pravdu i red ugrožava SDS i PDP, i zašto je potrebna svježa krv

Svaki glas u borbi protiv zla i unutrašnjeg okupatora je važan, a posebno međusobno povjerenje, iskren i korektan odnos između opozicionih stranaka. Moje je mišljenje da je opoziciji neophodna svježa krv i nova energija, koja bi privukla mlade ljude i apstinente, povećala izlaznost jer je teško očekivati da SDS i PDP sami mogu imati 42 poslanika i većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske za formiranje nove Vlade Republike Srpske.  Pogrešno je tumačiti i da mladi kadrovi imaju nešto protiv starih, da se prave ili produbljuju vještačke generacijske podjele, jer su važni svi, i novi mladi i stari iskusni, ali treba naći najbolju i pobjedničku kombinaciju.

Lokalni izbori Trebinje 2016. i 2020.

Mnogi smatraju da je Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića konkurencija SDS-u i PDP-u, ali činjenice i rezultati lokalnih izbora govore drugačije. Naime, Lista za pravdu i red na lokalnim izborkia u Trebinju osvojila je 2 500 glasova ili 15% i nije ugrozila SDS i PDP već je pomogla da lista i kandidat SNSD-a doživi dramatičan pad u broju glasova i da se razlika između dva bloka, vlasti i opozicije, smanji sa 4000 do 5000 na svega 1200 glasova razlike.

Lokalni izbori Nevesinje 2016. – 2020.

Sa druge strane u Bileći i Nevesinju na lokalnim izborima nije bilo Za pravdu i red – liste Nebojše Vukanovića, a SDS i PDP su doživjeli ozbiljan pad u broju glasova i mandata. Tako je SDS u Nevesinju prepolovio broj glasova u 2020. u odnosu na Lokalne izbore 2016. godine, sa 1650 na svega 850 glasova, dok PDP nije bio bi blizu cenzusa i nema odbornika, sa 657 pao na 180..

Rezultati izbora u Bileći 2016 i 2020. govore slično. Veso Vujović je ubjedljivo pogodio Nenada Vukoja, vlasnika Mljekare Pađeni, ali SDS ima manje od 1000 glasova a PDP je jedva prešao cenzus, dok u Ljubinju, Nevesinju, Foči PDP nema odbornika.

Zaključak je prost i jasno je da Lista za pravdu i red nije konkurencija SDS i PDP već ima za cilj da privuče mlade, apsinente, neopredjeljene.. Bez novih lica i reorganizacije nema promena i pobjede opozicije u Hercegovini i zato nikako pojedinca ne bi trebali našu Listu smatrati konkurencijom već važnim saveznikom…

Detaljnije u video kolumni i prilogu