palpal

Aleksandra Pandurević donosi nove detalje o kriminalu tokom pokušaja otimanja Alumine

Izvori iz Vlade Republike Srpske mi javljaju da je ‘Pavgord’ uplatio Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi polovinu novca od 42 miliona KM za kupovinu potraživanja od ‘FG Birač’, te otkrivaju da je Poreska uprava potpisala ugovor sa ‘Pavgordom’ još prije 180-te sjednice Vlade RS o prodaji potraživanja ‘Pavgordu’.

1. Tražimo od direktora Poreske uprave Gorana Maričića i ministarke finansija Zore Vidović da objave ugovore sa ‘Pavgordom’ o prenosu potraživanja!

2. Tražimo od direktora Fonda PIO, FZO, Voda Srpske i Elektro-Bijeljine da kažu da li su i oni potpisali ugovore i ako jesu da ih objave!

3. Tražimo od pravobranioca Milimira Govedarice da objavi svoje mišljenje na osnovu kojeg je potpisan ugovor o prenosu potraživanja na ‘Pavgord’!

4. Tražimo od Milorada Dodika i Radovana Viškovića da konačno guknu i prestanu se praviti mrtvi u slučaju pljačke ‘Alumine’, poslednjeg resursa u zvorničkoj regiji.

5. Tražimo od Tužilaštva BiH da kažu da li postupaju po prijavama vezi nezakonitog ustupanja potraživanja i prodaje ‘Alumine’ i da donesu privremenu mjeru zabrane raspolaganja garancijom, depozitom i prodajom potraživanja!

Pravobranilac Milimir Govedarica nije se mogao saglasiti sa ugovorima kojima država ustupa poreze i doprinose jer je to nezakonito i do sada nezabilježeno u svijetu. Porezi su primarni budžetski prihod i Poreska uprava je ovlašćena da za račun državnog budžeta vrši naplatu ovih potraživanja. Poreska nema ovlašćenja da naplatu prenese na nekog ‘Pavgorda’, posebno jer on nije imalac javnih ovlašćenja. Zakon o obligacionim odnosima, njegov član 436. zabranjuje prenos potraživanja ‘koje se po svojoj prirodi protivi prenošenju na drugog ‘, a to su porezi, doprinosi i druga davanja. Takav prenos potraživanja ne može odobriti ni pravobranilac, niti ugovr smiju potpisati direktori preduzeća. Takav prenos potraživanja, eventualno, može jedino odobriti Narodna skupština RS kao zakonodavac.

Preduzeće vrijedno preko 500 miliona, čiji će izvoz ove godine biti veći od 200 miliona evra, na krajnje netransparentan i nezakonit način, prepušta se za 42 miliona KM firmi koja nema nikakvog iskustva u vrsti poslova kojima se bavi ‘Alumina’ i koje iza sebe ima opustošena semberska preduzeća. Postoje firme, kao što je ‘Alumina’ koje ni za milijardu ne smijete prodati onima koji nisu dokazani u tom poslu. Odgovorne Vlade, svakako, dva mjeseca pred izbore ne prodaju strateške resurse. To rade samo korumpirane vlade latinoameričkih država koje gledaju da pokupe pare i bježe što dalje iz zemlje. Iz ‘Alumine’ se itekako ima šta pokupiti. U ovom momentu oni imaju 50-60 miliona KM zaliha i još toliko nenaplaćenih, a naplativih, potraživanja.

 

Aleksandra Pandurević