palpal

Zloupotrebe položaja na štetu građana

Nakon zvaničnih Odluka koje su donijeli odbornici Skupštine grada Trebinja i druge nadležne institucije Republike Srpske, prije skoro dvije godine počela je izgradnja tzv „Zapadne obilaznice“ oko Trebinja, od Dražin Dola do sela Duži, koja bi trebala da spoji magistralni put Trebinje – Ljubinje sa putem Trebinje -Dubrovnik. Obilaznica je trebala biti duga oko 5 kilometara, i uglavnom se kretala trasom starog postojećeg puta za Dubrovnik. Ipak nakon što je urađena polovina puta grad odustaje od gradnje sa nevjerovatnim i suludim obrazloženjem da se mijenja trasa puta, kao da se mijenja narudžba u restoranu,  a stvarni razlog je nedostatak novaca za eksproprijaciju.

Gradonačelnik Trebinja donio je nezakonitu Odluku o odustajanju od izgradnje Zapadne zaobilaznice i obustavljanju postupka eksproprijacije zemljišta od građana, što je u suprotnosti sa zakonom.

Članovi 25, 26, 34, al posebno  35 i 36 Zakona o eksproprijaciji zemljišta Republike Srpske jasno kažu da se od postupka može odustati samo do momenta konačnosti, a to je u ovom slučaju prvostepena odluka i rješenja Osnovnog suda u Trebinju, koje su ranije donesene u više predmeta. U ovom trenutku grad ne može odustati od eksproprijacije koja je započeta bez saglasnosti građana i druge strane, a koju grad nema niti je o svojoj nezakonitoj Odluci obavjestio građane.

Jasno je da grad Trebinje odustaje od izgradnje obilaznice, jedine koja je realna i moguća da se uradi, zato što nemaju novaca da otkupe zemljište uz put kako bi se ispravile nekolike oštre krivine, iako je cijena zemljišta svega 10 maraka po kvadratnom metru. Više od godinu dana grad Trebinje nije postupio po Rješenjima i platio zemljište vlasnicima, od kojih neki potražuju i 60 000 maraka. Postavlja se pitanje ko je lažirao bankarsku garanciju, jer su sredstava za eksproprijaciju po zakonu trebala da se deponuju na posebnom računu. I pomoćnik pravobranioca Srpske Radinko Savić mora biti svjestan da je Zahtjev grada nezakonit, i da rizikuje svoju odgovornost ukoliko postupi po Zahtjevu Mirka dr Ćurića i ne upozori ga na štetne posledice suludog odustajanja.

Opširnije u video prilogu…