palpal

Zbog čega je HET u 2012 poslovao sa 4 600 000 gubitka