Završni skup Nebojše Vukanovića na Trgu palih boraca 05.10.2012.