Zašto SNSD pokušava skinuti Deklaraciju sa Dnevnog reda Narodne skupštine RS

Klub poslanika SNSD-a namjerava da zloupotrijebi većinu poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i skine sa Dnevnog reda prijedlog Deklaracije o osudi progona sveštenika i vladika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je u skladu sa Poslovnikom predložio poslanik Nebojša Vukanović i koja se nalazi u materijalima za   narednu sjednicu. SNSD namjerava da preuzme Dekaraciju sa kozmetičkim izmjenama i predloži je potom kao svoj prijedlog, jer ne želi da podrži bilo šta što dolazi od Vukana i opozicije