Zašto se Srpska zadužuje samo za potrošnju

Zašto uzimamo kredite za potrošnju ali ne i za razvoj i pokretanje privrede