Zašto prezirem izdajnike

Vukan u Narodnoj skupštini Republike Srpske govori zašto kritikuje Dragana Čavića i zašto prezire izdajnike.