Zašto Elektroprivreda RS duguje HETu 70 miliona KM

hidroelektrane_na_trebisnjici_121113.jpg

Elektroprivreda RS duguje HET-u 68 miliona maraka

Elektroprivreda Republike Srpske kao matično preduzeće preuzela je ali je ali nije platila cijelu godišnju proizvodnju električne energije Hidroelektranama na Trebišnjici, i trenutno ovom zavisnom javnom preduzeću duguje 67 792 945 KM. Prema podacima iz Bilansa stanja HET-a za 2014. godinu, koji je objavljen na Banjalučkoj berzi, potraživanja ovog preduzeća na kraju prošle godine iznosila su 76 813 983 KM, od čega najveći dio od skoro 68 000 000 maraka čine nenaplaćena sredstva od kupaca-povezanih pravnih lica. Zbog duga Elektroprivrede prema ovom zavisnom preduzeću i članu holdniga, HET je u 2014. godini značajno smanjio kapitalne investicije i ulaganja, a novaca je jedino bilo dovoljno za finansiranje predizborne kampanje rukovodioca Sektora javnih nabavki i predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Trebinje Luke Petrovića i njegovog šure poslanika Ilije Tamindžije.

Sa druge strane ovo javno preduzeće ima skoro 30 000 000 KM neplaćenih obaveza, i u izbornoj godini dugovanja su povećana za više od 10 000 000 KM, sa 19 743 928 KM na kraju 2013. na 29 954 801 KM na kraju 2014. godine. Dugoročne obaveze su utrostručene i povećane sa 6 000 000 na 18 000 000 KM, a po prvi put Hidroeelektrane imaju 12 235 438 maraka neplaćenih poreskih obaveza državi, dok su u prethodnim godinama svi porezi redovno izmirivani. Dug za PDV iznosi 2 146 424 KM, obaveze iz naknada na zarade zaposlenih iznose 1 208 067 KM, a druge obaveze iznose 4 330 000 KM. Pored toga HET se zadužio za 6 171 000 kredita kod komercijalnih banaka.

Sudeći prema podacima iz Finansijkih izvještaja i Bilansima stanja, u elektro-energetskom sektoru vlada veliki haos i anarhija a sva zavisna preduzeća imaju velika međusobna dugovanja. Tako Eletrkoprivreda Republike Srpske nije platila HET-u godišnju proizvodnju električne energije, a sa druge strane pored plaćene cjelokupne godišnje proizvodnje u iznosu od oko 150 000 000 KM, Elektroprivreda je Rudniku i termoelektrani Gacko uplatila i 17 000 000 KM avansa kako bi ovo preduzeće moglo da izmiri svoje obaveze. Pitanje je kada će i kako RiTE Gacko vratiti Elektroprivredi RS 17 000 000 KM, i da li će dug od skoro 70 000 000 KM ugroziti normalno poslovanje Hidroelektrana na Trebišnjici. Da li Elektroprivreda RS ovakvom politikom favorizuje pojedina preduzeća koja su članovi holdinga, i na taj način pokušava da prikrije velike gubitke i poslovanja koja su nastala kao posledica namještenih i preplaćenih poslova, korupcije i kriminla.

Iako imaju monopol na tržištu, pojedina javna preduzeća poput Elektrokrajine, RiTE Gacko i RiTE Ugljević imaju velika dugovanja i neplaćene obaveze koje su dostigle astronomskih 400 000 000 KM, pa postoji bojazan da bi ovakav način poslovanja mogao ugroziti cijeli elektro-energetski sistem u Republici Srpskoj. Možda je i sistematsko uništavanje ovog sektora koji predstavlja kičmu Republike Srpske, dio većeg plana i priprema za privatizaciju Elektroprivrede RS i njenih zavisnih preduzeća, koja je tiho počela da se najavljuje u novoj ekonomskoj agendi. Velika dugovanja i neizmirene obaveze mogu se iskoristiti kao pokazatelj da nismo sposobni i stručni da upravljamo strateškim sektorom, pa bi ga preuzeli stranci i umjesto države oni godišnje zarađivali više stotina miliona maraka. Ne treba sumnjati da bi odmah nakon porivatizacije bio otpušten višak radnika, i da bi se cijene električne energije uskladile sa evropskim tržištem.
U Elektroprivredi RS očekuju da bi novo poskupljene električne energije od 10% trebalo da u narednom periodu obezbjedi sredstva za sanaciju velikih gubitaka u prethodnim godinma, tako da će po ko zna koji put građani morati da preko svojih leđa plate cijenu korupcije, kriminala, nepotizma i velikih zloupotreba u najvažnijem sektoru privrede Republike Srpke.

Nebojša Vukanović