palpal

Zahvalnost i podrška Gačana

Proteklih dana dobio sam niz poruka i poziva od stanovnika Gacka, koji se zahvaljuju što je nakon mog teksta i upozorenja Srđanu Miloviću prestala masovna emisija pepela i opasnih materija u atmosferu, užasno zagađenje atmosfere, vode i zemljišta na širem području. Naime prije sedam dana u tekstu „Zašto S. Milović svjesno truje građane“ detaljno sam opisao kako je ljudski faktor, neodgovorno ponašanje i lični interesi pojedinaca uzrok naglom povećanju emisije pepela u atmosferi, koji je danima kuljao iz dimnjaka RiTE Gacko. Situacija je bila alarmantna, a zbog kvara na elektro-filterima i velike količine otrovnog pepela u atmosferi čak je bila smanjena i vidljivost.                                   

Nakon smjene generalnog direktora Boška Kozomare i prethodnog rukovodstva imenovana je nova Uprava, koju iz sjene kontroliše poslanik SNSD-a S. Milović. Odmanh nakon instalisanja svojih ljudi, S. Milović je naredio da se umjesto iz starog kopa „C“  sagorjeva isključivo ugalj lošeg kvaliteta iz povlatne zone, što je dovelo do začepljenja filtera. Smijenjeni direktor Termoelektrane Borivoje Vujičić insistirao je da se prilikom sagorjevanja miješa ugalj iz polja „C“ i iz povlatne zone, i filteri su tada radili normalno. S. Milović ima lični interes da angažuje privatne firme u povlatnoj zoni, pa je zbog toga obustavljeno ustaljeno miješanje dvije vrste uglja, što je dovelo do začepljenja filtera i velikog zagađenja.                               

Gacko je danima bilo prekriveno otrovnim pepelom, a nakon što sam objavio šta je uzrok zagađenja Uprava je odmah prestala sa isključivim korištenjem uglja iz povlatne zone, i ponovo se on počeo miješati sa ugljem iz polja „C“, a zagađenje i emisija pepela je drastično smanjeno poslije par sati jer filteri ponovo mogli da rade normalno. Ovo je samo dodatna potvrda da je uzrok zagađenja prije svega ljudski faktor, nemar i lični interesi pojedinaca, a ne kvar na postrojenjima.

Nevjerovatna je činjenica da S. Milović i njegovi poslušnici svjesno truju sebe i svoje porodice, kao i sve stanovnike Gatačkog polja, kako bi angažovanjem dvorskih firmi dodatno napunili džepove. Ako je S. Milović spreman za novac da svjesno i namjerno truje sebe i svoju djecu, onda nema sumnje da je bio u pravu psihijatar koji ga je vještačio tokom sudskog procesa koji je izgubio od mene, i da je on stvarno duševno obolio i pije jaku terapiju sa 4 vrste tableta. Jer drugačije se nikako ne može objasniti šizogeno i suicidno ponašanje, svjesno trovanje svoje djece i hiljade Gačana.     

Inspekcije nažalost ne rade svoj posao, i već mjesecima u Gacku ne rade uređaji za monitoring i praćenje zagađenosti vazduha, ali nema sumnje da je količina otrovnih i kancerogenih materija u vazduhu daleko veća od maksimalno dozvoljenih. Emisija pepela je smanjena, ali i dalje je velika količina prašine iz otvorenog rudnika, te štetnih materija koje nastaju sagorjevanjem velikih količina uglja.  Gačani i Hercegovci su konstantno izloženi toksičnim i kancerogenim materijama, što je nažalost uzrokovalo epidemiju malignih bolesti na ovom prostoru.

Neodgovornu državu i kabadahije iz Banjaluke to mnogo ne interesuje, jer do Laktaša ne stiže zagađen vazduh i otrovne materije već samo koferi puni para.

 

Nebojša Vukanović