Vukanović dobio sudski spor protiv gradonačelnika Vučurevića

Nebojsa Vukanovicc.jpg

Vukanović dobio sudski spor protiv Vučurevića

Okružni sud u Trebinju uvažio je Žalbu Nebojše Vukanovića i preinačio presudu Osnovnog suda kojom je tuženi Vukanović trebao isplatiti 4 112,60 KM nematerijalne štete za navodno pretrpljenu duševnu bol gradonečalniku Trebinja Slavku Vučureviću. U obrazloženju presude Okružnog suda navodi se da je tuženi Vukanović u televizijskim nastupima i objavljenim kolumnama iznio suštinski istinite tvrdnje, da nije prekršio odredbe Deklaracije o slobodi političke debate i standarde Evropskog suda za ljudska prava, i da je pogrešnom primjenom materijalnog prava sudija Osnovnog suda u Trebinju Dragan Puzić donio prvostepenu osuđujuću presudu. U presudi se između ostalog navodi da se izražavanje tuženog nije se odnosilo na privatni život tužioca već da je ukazivao na propuste i zloupotrebe u radu dok je tužilac bio na više odgovornih funkcija.

Presuda Okružnog suda u Trebinju je pravosnažna, a Vukanović je oslobođen obaveze plaćanja materijalne naknade i svih troškova suđenja. I u ovom, kao i u drugih desetak predmeta po tužbama za naknadu štete zbog pretrpljenje duševne boli, Vukanović nije imao advokata i pravnog zastupnika već je sam iznosio odbranu. Vukanović je ranije na sličan način dobio sudske sporove pred sudovima u Trebinju i Podgorici po tri Tužbe koje je protiv njega podnio Marko Mitrović, bivši direktor HET-a i predsjednik GO SNSD-a Trebinje.

U toku su sudski sporovi koji se protiv Nebojše Vukanovića vode po Tužbama vladike Grigorije i finansiskog direktora HET-a Ljuba Vukovića, dok je za početak septembra zakazan početak suđenja sa poslanikom SNSD-a Srđanom Milovićem. Osnovni sud u Trebinju tek treba da utvrdi datume za početak suđenja po tužbi Žarka Dragičevića i čelnika RiTE Gacko. Ukupna vrijednost tužbenih zahtjeva po tužbama protiv Nebojše Vukanovića prelazi 150 000 KM.