Vukanova lekcija o odnosima Srba i Hrvata

Nebojša Vukanović na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske drži istorijski čas i govori o srpskim greškama i zabludama, trgovini interesom i teritorijama, osnosima Srba i Hrvata.