Vukan pobijedio Grigorija – sud potvrdio slučaj Daksa

Nakon maratonskog glavnog ročišta i suđenja, tokom koga su kao tužioci i svjedoci saslušani sadašnji i bivši hercegovački vladika, Dimitrije i svenjemački Grigorije, dva pravoslavna sveštenika i katolički fratar Vinko Maslać iz Dubrovnika, Osnovni sud u Trebinju i sudija Milena Kundačina u potpunosti su kao neosnovanu odbacili Tužbu Grigorija Durića i Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske protiv Nebojše Vukanovića u čuvenom slučaju „Daksa“, kada je pravoslavni sveštenik Stevo Kovačević služio pomen ustašama ispred spomenika sa šahovnicama i ustaškim obilježjima.

Tokom sudskog procesa optuženi Nebojša Vukanović, koji se branio sam bez advokata, dokumentovao je i dokazao istinitost tvrdnji koje je objavio na svom blogu i konferenciji za novinare. U presudi se navodi da je i sam trećetužilac Stevo Kovačević tokom unkrsnog ispitivanja potvrdio autentičnost objavljenih fotografija i tvrdnji. U presudi se između ostalog kaže „Sama činjenica da je trećetužilac Stevo Kovačević demantovao navode tužbe, koja tvrdi da je pomen stradalim Srbima vršen direktno ispred table sa imenima pravoslavnih Srba, i da je trećetužilac čitajući molitvu stajao ispred krsta na kojem se nalazi šahovnica a ne ispred table na kojoj su ispisana imena pravoslavnih Srba, što je jasno priloženo na fotografijama, a imajući u vidu da je hrvatski Nportal objavio tekst da je za postradale izmolio i paroh Pravoslavne crkve u Dubrovniku Stevo Kovačević, i da je istog dana služen pomen od strane rimokatoličkih sveštenika, dovoljan je razlog pitanju za pokoj čije duše se navedene prilike trećetužilac molio… Sadržaj spornog izražavanja tuženog u suštini predstavlja vjerodostojnu ocjenu, a ne iznošenje činjenica o drugotužiodu Grigoriju Duriću..“

Sud je u potpunosti odbacio tužbeni zahtjev od 10 000 KM naknade za klevetu te preko 6 000 KM sudskih troškova banjalučkom advokatu Miljkanu Pucaru i njegovim pomoćnicima, koje je angažovao Grigorije Durić. Sudija u presudi ističe da je tuženi Nebojša Vukanović iznosio samo činjenice, koje su suštinski istinite, i da nije spominjao privatni život tužioca Durića, koji je javna ličnost.

Sud dalje navodi da bi obavezivanje tuženog za naknadu štete predstavljalo miješanje javne vlsti u pravo tuženog na slobodu izražavanja, koja je jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, a javne ličnosti treba da imaju veće granice prihvatljivosti kritike.

Presuda je prvostepena, i tužioci imaju pravo Žalbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana. Presuda je jako važna sa stanovišta slobode govore i prava na slobodno izražavanje. Uskoro ću u narednih nekoliko dana objaviti cjelokupnu presudu sa obrazloženjem, pisanu na 11 strana.

 

Nebojša Vukanović