Vukan o radu Fiskalnog savjeta i diplomi od šor profesora Petra dr Đokića

Demaskiranje Petra Đokića i rada Fiskalnog savjeta Srpske