Vođenje države je ozbiljan posao

Diskusija u Narodnoj skupštini Republike Srpske ..