palpal

Vlast je previše slobode dala narodu, čak i pravo da misli