palpal

Utvrđivanje bedema režima

Kao što sam prije nekoliko dana i najavio, radnici su počeli da sprovode Direktivu Luke Petrovića i utvrđuju ogradu oko zatvorenog bazena, trebinjskog Skadra na Trebišnjici, kako bi me spriječili da upadam na gradilište, kontrolišem radove i javnost obavještavam o propustima, zloupotrebama i kardinalnim greškama. Osim pojačane ograde, Luka je naredio da se pojača i straža oko bazena, kako bi se na sve moguće načine spriječio moj ulazak na gradilište, a sa tim ciljem počelo je ustakljivanje i zatvaranje bezena, kao poslednja linija odbrane.

Kad vidim kako utvrđuju propali zatvoreni bazen, koji je progutao 20 miliona maraka, žao mi je što Luka i Ilija nisu bili inženjerija tokom rata, jer da su utvrđivali Vlašticu, Malašnicu, Kiper i Zelenikovac, kao sada zatvoreni bazen, kopali rovove, postavljaju zamke, mine i bodljikavu žicu, držali dvije duple straže, gdje bi nam bio kraj.

Ali, za pravog komitu, hajduka i uskoka nema nepremostive prepreke, ograde koja se ne može preskočiti i straže koja se ne može iznenaditi i zaobići, pa je Lukino utvrđivanje uzaludno jer ću nastaviti da ih demaskiram sve dok ih potpuno ne ogolim i uklonim, jer je haosa, anarhije ima pljačke bilo previše.