palpal

Umjesto odgovora Dodiku svi Ugovori Prointera

Prointer.png

Umjesto odgovora Dodiku svi ugovori Prointera

Umjesto odgovora na demanti i opomenu pred tužbu, koju smo dobili od advokata Igora Dodika, čitaocima ćemo objaviti sve Ugovore o javnim nabavkama koje je firma Prointer D.O.O Banjaluka sklopila sa vladinim agencijama, javnim preduzećima i ustanovama u proteklih 18 mjeseci. Firma Prointer je fenomen i endemičan primjer ogromnog uspjeha koji se postiže za kratko vrijeme. Vlasnici i odgovorna lica trebnali bi prekinuti zid ćutnje, i javno progovoriti i otrkiti šta je tajna brzog i velikog poslovnog uspjeha kako bi i ostali krenuli njihovim stopama. Preduzeće Prointer D.O.O Banjaluka osnovano je 28-og aprila 2015., kao odgovorno lice kod suda je prijavljen direktor Bojan Vujić, dok se kao vlasnici na papiru vode Dejan Ilić I Siniša Mijatović, funkcioneri i aktivisti SNSD-a. Iako je tek osnovano preduzeće bez ikakvih referenci, sklopilo je na stotine Ugovora sa javnim preduzećima vrijednih milione maraka, a nadležni organi bi trebali da istraže ko stoji iza Prointera, šta je uzrok naglog uspona tek osnovanog preduzeća, i da li u brojnim sporazumima o javnim nabavkama Prointera i javnih ustanova ima sukoba interesa i trgovine uticajem.

Potpuni naziv
Prointer ITSS društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Adresa
Ulica Stevana Mokranjca broj 2
Mjesto
78000 Banja Luka
Odgovorno lice
Bojan Vujić, direktor
Telefon
+387 51 492 100
+387 51 492 101
Fax
+387 51 492 102
E-mail
office@prointer.ba
Web
http://www.prointer.ba
Oblik svojine
Privatna
Vlasnička strukura
Prointer IT solutions and services d.o.o. Beograd
Dejan Ilić
Siniša Mijatović
ID broj
4403865130009
PDV broj
403865130009
Datum osnivanja
28.4.2015.
Pretežna djelatnost
Računarsko programiranje – 62.01
Izrada i upravljanje bazama podataka – 72.400
Stanje računa

Pobjede na tenderima – Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka

– 15.2.2017
Skeneri za protokol (važi do 22.02.2017.)
Naručilac: MH ERS ZP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje
Vrijednost: 10.813,95
– 10.2.2017
Sitni materijal za rad ekipa na terenu (važi do 17.02.2017.)
Naručilac: IDDEEA BiH Banja Luka
Vrijednost: 4.004,15
– 8.2.2017
Nova serverska oprema, back up sistemi i licence za Windows platformu i virtuelizaciju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (važi do 15.02.2017.)
Naručilac: Klinički centar Banja Luka
Vrijednost: 349.495,00
– 8.2.2017
Ostale licence (važi do 15.02.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 15.973,85
– 6.2.2017
Modernizacija mrežne opreme, instalacija, kablaža, dokumentacija, trening (važi do 09.02.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 299.002,65
– 6.2.2017
Tehnička podrška Službi za sistemsku podršku (važi do 09.02.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 12.000,00
– 3.2.2017
Računarska i komunikaciona oprema (važi do 10.02.2017.)
Naručilac: Fond zdravstvenog osiguranja RS Banja Luka
Vrijednost: 119.514,12
– 3.2.2017
Radovi na modernizaciji IT infrastrukture (važi do 08.02.2017.)
Naručilac: JU Vode Srpske Bijeljina
– 30.1.2017
Usluge iznajmljivanja poslovne štampe (važi do 06.02.2017.)
Naručilac: ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
– 27.1.2017
Video konferencijski sistem za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BiH (važi do 03.02.2017.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
– 23.1.2017
Održavanje i tehnička podrška službi mreža (važi do 30.01.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 10.000,00
– 21.1.2017
Ostale licence (važi do 27.01.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 15.973,85
– 18.1.2017
Iznajmljivanje kopir/printer uređaja (važi do 25.01.2017.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 17.1.2017
Računarska i mrežna oprema (važi do 24.01.2017.)
Naručilac: ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
– 16.1.2017
Softver za elektronsko upravljanje dokumentima (FAZA II) – proširenje funkcionalnosti postojećeg softvera za elektronsko upravljanje dokumentima u Glavnoj kancelariji UIO i njegova implementacija u Regionalnom centru Banja Luka (važi do 23.01.2017.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
– 11.1.2017
Hardverske komponente za projekat izrade baze podataka i katastra puteva (važi do 18.01.2017.)
Naručilac: JP Putevi Republike Srpske Banja Luka
– 9.1.2017
Usluge održavanja računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH (važi do 16.01.2017.)
Naručilac: Vlada Brčko Distrikta BiH Brčko
– 9.1.2017
Popravka i održavanje štampača, fotokopir aparata, fax uređaja, skenera i multifunkcijskih uređaja (važi do 16.01.2017.)
Naručilac: Vlada Brčko Distrikta BiH Brčko
– 5.1.2017
Tehnička podrška Službi za internet (važi do 12.01.2017.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
– 23.12.2016
Nadogradnja serverske infrastrukture, aktivne i pasivne mrežne opreme sa rješenjem backup sistema (važi do 29.12.2016.)
Naručilac: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale
Vrijednost: 80.788,03
– 13.12.2016
Tehnička podrška Službi za internet (važi do 18.12.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 12.800,00
– 13.12.2016
Računarska i mrežna oprema (važi do 15.12.2016.)
Naručilac: ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
– 8.12.2016
Softver (važi do 15.12.2016.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
– 8.12.2016
Usluge iznajmljivanja kopir/printer uređaja (važi do 15.12.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 6.12.2016
Iznajmljivanje kopir/printer uređaja (važi do 01.12.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 14.11.2016
Kompjuterska oprema za DMS (blejd server, šasija za blejd server, server za masovno skladištenje podataka, skeneri)(važi do 21.11.2016.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
Vrijednost: 140.297,60
– 8.11.2016
Komunikaciona oprema za proširenje komunikacionog kapaciteta i nadogradnja bežičnog sistema (važi do 15.11.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 2.11.2016
Svičevi (važi do 09.11.2016.)
Naručilac: Fond PIO RS Bijeljina
– 1.11.2016
Proširenje STORAGE-a i nadogradnja serverskog sistema (važi do 08.11.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 31.10.2016
Sistem video nadzora (važi do 07.11.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 13.364,15
– 27.10.2016
Računarska i mrežna oprema (važi do 03.11.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
– 24.10.2016
Optičke kutije, spojni i završni materijal (važi do 31.10.2016.)
Naručilac: Elektro Doboj a.d. Doboj
Vrijednost: 56.096,00
– 24.10.2016
Održavanje i tehnička podrška službi mreža (važi do 31.10.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 65.000,00
– 24.10.2016
Proširenje storage-a i nadogradnja serverskog sistem (važi do 26.10.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 21.10.2016
Komunikaciona oprema za proširenje komunikacionog kapaciteta i nadogradnju bežičnog sistema (važi do 24.10.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 21.10.2016
Radne stanice (važi do 28.10.2016.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
Vrijednost: 296.375,81
– 19.10.2016
Usluge internet linka (važi do 24.10.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 12.10.2016
Novi serveri (važi do 19.10.2016.)
Naručilac: Fond PIO RS Bijeljina
Vrijednost: 16.972,00
– 4.10.2016
Računarska i mrežna oprema (važi do 11.10.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
– 3.10.2016
Softver (važi do 10.10.2016.)
Naručilac: Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA Istočno Novo Sarajevo
Vrijednost: 9.226,35
– 28.9.2016
Usluge iznajmljivanja poslovne štampe (važi do 05.10.2016.)
Naručilac: ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
– 26.9.2016
Serveri (važi do 30.09.2016.)
Naručilac: Fond PIO RS Bijeljina
Vrijednost: 19.857,24
– 23.9.2016
Održavanje hardvera (važi do 30.09.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
– 22.9.2016
Održavanje LAN i WAN mrežnog sistema (važi do 25.09.2016.)
Naručilac: Mješoviti holding ERS – MP a.d. Trebinje – ZP Elektrodistribucija a.d. Pale
Vrijednost: 17.799,96
– 20.9.2016
Serveri (važi do 27.09.2016.)
Naručilac: Uprava za indirektno oporezivanje u BiH
– 19.9.2016
Sistem video nadzora (važi do 19.09.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 13.364,15
– 16.9.2016
Održavanje i tehnička podrška službi mreža (važi do 22.09.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 38.000,00
– 6.9.2016
Usluge održavanja hardvera (važi do 13.09.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
– 23.8.2016
Proširenje storagea-a i nadogradnja serverskog sistema (važi do 21.08.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
– 11.8.2016
Usluge mrežnog povezivanja (važi do 14.08.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
– 11.8.2016
Usluge iznajmljivanja poslovne štampe (važi do 17.08.2016.)
Naručilac: ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
– 10.8.2016
Čuvanje rezervnih kopija baza podataka (važi do 01.08.2016.)
Naručilac: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
– 4.8.2016
Potrošni materijal za računarsku opremu (važi do 11.08.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 1.690,00
– 8.7.2016
Monitori (važi do 16.06.2016.)
Naručilac: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Vrijednost: 15.208,83
– 7.7.2016
Potrošni materijal za računarsku opremu (važi do 11.07.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 1.690,00
– 6.4.2016
Nadogradnja Storage sistema (važi do 13.04.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 7.606,00
– 22.3.2016
Računari za korisnike tehničkih aplikacija (važi do 29.03.2016.)
Naručilac: Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Vrijednost: 14.731,00
– 22.3.2016
Računari za korisnike poslovnih aplikacija (važi do 29.03.2016.)
Naručilac: Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Vrijednost: 123.922,70
– 22.3.2016
Laptop računari (važi do 29.03.2016.)
Naručilac: Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Vrijednost: 22.257,90
– 16.3.2016
Implementacija sistema za konsolidaciju poslovne štampe (važi do 22.03.2016.)
Naručilac: Klinički centar Banja Luka
Vrijednost: 154.350,00
– 2.3.2016
Disaster Recovery sistem (važi do 08.03.2016.)
Naručilac: Fond zdravstvenog osiguranja RS Banja Luka
Vrijednost: 282.900,00
29.2.2016
Isporuka mrežne i komunikacione opreme (važi do 07.03.2016.)
Naručilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
Vrijednost: 149.288,49
– 25.2.2016
Standardni rezervni dijelovi za IT (važi do 29.02.2016.)
Naručilac: JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka
Vrijednost: 5.779,03
– 15.2.2016
Proširenje STORAGE-a i nadogradnja serverskog sistema (važi do 22.02.2016.)
Naručilac: Poreska uprava RS Banja Luka
Vrijednost: 59.170,62
– 9.2.2016
Kompatibilni toneri za štampač LEXMARK MS415 dn (važi do 16.02.2016.)
Naručilac: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Vrijednost: 32.955,00
– 8.2.2016
Implementacija pasivne i aktivne mrežne opreme, sa arhiviranjem podataka (važi do 15.02.2016.)
Naručilac: ZZFMR Dr Miroslav Zotović Banja Luka
Vrijednost: 89.253,97
– 4.2.2016
Računar (važi do 11.02.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 201.699,00
– 4.2.2016
Server (važi do 11.02.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 71.788,00
– 26.1.2016
Računarska oprema (važi do 17.12.2015.)
Naručilac: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Vrijednost: 9.625,19
– 22.1.2016
Tehnička podrška Službi za sistemsku podršku (važi do 29.01.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 12.800,00
– 7.1.2016
Računar i server (važi do 06.01.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 273.487,00
– 7.1.2016
Nadogradnja Storage sistema (važi do 06.01.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 7.606,00
– 28.12.2015
Tehnička podrška Službi za sistemsku podršku (važi do 01.01.2016.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 13,00
– 16.12.2015
Infrastruktura za zaštitu internog segmenta računarske mreže od štetnog saobraćaja sa interneta (Firewall) (važi do 23.12.2015.)
Naručilac: Fond PIO RS Bijeljina
Vrijednost: 50.123,00
– 16.12.2015
Demontaža postojeće, nabavka i ugradnja nove pasivne računarske mrežne infrastrukture (važi do 23.12.2015.)
Naručilac: Fond PIO RS Bijeljina
Vrijednost: 108.899,95
– 5.11.2015
Tehnička podrška službi za internet (važi do 12.11.2015.)
Naručilac: Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Vrijednost: 12.800,00