palpal

Ulog primjer kako odumire Hercegovina

Sve do 60-ih godina prošlig vijeka, Ulog je bio živo mjesto i mala hercegovačka opština na rijeci Neretvi, a osnovnu školu pohađalo je oko 500 učenika. Ulog je bio opština, imao lokalnu administraciju, ambulantu, Dom zdravlja, poštu, ali je dugotrajna zapostavljenost, loši putevi i izolovana pozicija na periferiji svih tokova dovela do egzodusa, pa danas u ovom malom mjestu stalno živi jedva desetak mještana.

Iako je veliko bogatstvo šume, u Ulogu nikada nije otvorena nikakva pilana, fabrika za preradu drveta ili proizvodni pogon, zbog čega se narod masovno iseljavao, posebno nakon ukidanja statusa opštine i pripajanja Kalinoviku. Ulog je primjer šta će za koju godinu biti sa Ljubinjem, Kalinovikom, Čajničem i drugim malim, nerazvijenim i zapostavljenim opštinama koje je država zaboravila ako se odnos ne promijeni.

Pogledajte reportažu o Ulogu …