Trebinjska bruka – Borci se sukobili sa policijom i spriječili deložaciju porodice poginulog borca