Trebinje sa predstavama i fudbalom bori se protiv bijele kuge