Trebinje kroz IPA projekat dobija turističku i saobraćajnu signalizaciju