palpal

Tenderi i lažni dobrotvori

donatori Fonda solidarnosti.jpg

Tenderi i lažni dobrotvori

Luka je objavio spisak preduzeća u Trebinju koja su uplatila sredstva u njegov tzv „Fond solidarnosti“, a zanimljivo da na spisku nema Elektroprivrede Republike Srpske, Elektro-hercegovine, niti Koncerna Svisslion-a Rodoljuba Draškovića…
Nakon što sam uputio Apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske Luka je promijenio ploču, pa sada tvrdi kako je plaćanje tobože dobrovoljno, iako u spornoj Odluci Skupštine grada Trebinja jasno stoji da naknadu za solidarnost u visini 0,5% prometa treba da plaćaju svi privredni subjekti sa sjedištem u Trebinju koji godišnje imaju više od 50 000 maraka prometa. Koliko je plaćanje dobrovoljno govori činjenica da kum i zamjenik gradonačelnika Miko Ćurić uporno pozova, ucjenjuje i pritiska trebinjske privrednike koji nisu uplatili sredstva da to urade što prije, a preko dvorskih medija Luka prijeti da će objaviti spisak onih koji su odbili da mu plate reket i tako im stavi metu na čelu koju treba da gađaju poreznici, inspekcije…

Čelnici grada su svjesni da će do kraja godine Ustavni sud Republike Srpske staviti van snage njihovu Odluku, pa sada preko svojih medija daju velika obećanja, promovišu podsticaje i projekte koje će tobože finansirati Fond solidarnosti kako bi sutra mene optužili da sam odgovoran što nisu ispunili obećanja jer sam uputio Apelaciju.
Treba podsjetiti da je osnivanje Fonda solidarnosti pokušaj legalizacije korupcije jer gradske vlasti sa jedne strane reketiraju sve privrednike u gradu, a sa druge su izvršili nezakonit popis građana i njihovih potreba, i novcima iz Fonda žele da kupe njihovu nakolonost. Na spisku dobrotvora i donatora koji su uplatili sredstva u Fond solidarnosti nalazi se 105 lokalnih preduzeća, a serijom tekstova ću dokazati da će se njihove donacije unaprije plaćene namještenim tenderima HET-a i Elektroprivrede Republike Srpske, koji će podnijeti sav teret.

– Preduzeće SIGA D.O.O dobilo je preko pola miliona maraka od HET-a i grada Trebinja u poslednjih 6 mjeseci. 27.6.2017. od HET-a tender okolnog uređenja HET-a vrijedan 179 954 KM bez PDV-a (preko 200 000 KM), potom 5.5.2017. novi tender od HET-a izgradnje potpornog zida vrijedan 200 000 KM bez PDV-a (oko 235 000 Km sa PDV-om), te od grada Trebinja još dva tendera ispune zemljišta i interventnih radova vrijedna preko 60 000 maraka.
– Firma Bejat plus dobila je ljetos od HET tender održavanje obale rijeke Sušice vrijedan oko 25 000 Km, posao uređenja kruga HET-a vrijedan 15 000 KM bez PDV-a. U partnerstvu sa APIS-om 21.8.2017. u HET-u je prošao tender izrade novih vodomjernih profila na rijeci Zalomci vrijedan 115 971 KM bez PDV-a, a prije pola godine tender krpljenja kanala kroz Popovo polje za HE Čapljina vrijedan oko 800 000 maraka, ukupno sa APISOM preko milion maraka
– Centrošped D.O.O vlasnice Radmile Vujović sklopio je u aprilu ove godine 2 tendera sa Elektroprivredom Republike Srpske o špediterskim uslugama vrijedna 240 000 Km bez PDV-a (oko 280 000 sa PDV-om)…

Nastaviće se….

Nebojša Vukanović