palpal

Tamindžija u kučinama

Cijeli timovi vlasti prate i analiziraju Vukana, i na kraju su uspjeli da pronađu dvije slovne greške..