palpal

Tačka preokreta

tacka preokreta.jpg

Tačka preokreta

Psiholozi, policijski inspektori i stručnjaci različitih profila dugo vremena su vodili raspravu koje mjere treba preduzeti i kako zaustaviti nasilje i kriminal na ulicama Čikaga i drugih velikih američkih gradova. Nasilje je dobilo alarmantne razmjere pa su predlagane preventivne mjere i rad sa mladima, pojačana represija i oštrija kaznena politika kako bi se smanjio broj ubistava, ovisnika, prestupnika..

Mnogi su kao šalu prihvatili prijedlog koji je podrazumjevao da je društvu neophodna tačka preokreta kako bi se iz korjena promijenila situacija. Plan je predviđao da je umjesto pojačane represije i drastičnih kazni potrebno da svaki policajac i državni službenik ličnim primjerom svjedoči i doprinese pozitivnim promjenama. Neophodno je urediti kvartove, popraviti fasade i oštećene objekte, zamijeniti slomljena stakla i prozore, urediti zelene površine, počistiti nered kako bi se građani podsvjesno podstakli da daju svoj doprinos poboljšanju i preokretu. Iako su mnogi na početku sa podsmjehom i podozrenjem komentarisali neobičan način borbe sa kriminalom i pokretanja velikih društvenih promjena, eksperimentalna primjena u pojedinim kvartovima dala je neočekivano dobre rezultate i pokazala da mali pozitivni koraci poput virusa mogu izazvati društvenu epidemiju.

I najduži putevi počinju prvim malim koracima.Mnogi su polako počeli da gube nadu da se stvari mogu promijeniti i da je nemoguće uspostaviti pravnu državu na ovim prostorima, ali postoje brojni pozitivni primjeri koji pokazuju da se dobrim radom i organizacijom za kratko vrijeme mogu napraviti veliki rezultati. Veliki društveni problem je što je sve više građana, posebno mladih,utonulo u apatiju i prestalo da se bori za svoja prava. Dugogodišnje sveopšte propadanje, zatvaranje preduzeća i radnih mjesta, povećanje siromaštva i broja nezaposlenih, sve veći jaz između malog broja privilegovanih i veoma bogatih sa jedne, i armije siromašnih i obespravljenih građana sa druge strane, potpuno je uništilo temelje i osnovne etičke norme na kojima je nekada počivalo društvo. Nacija je iscrpljena ratovima, siromaštvom, negativnom selekcijom, masovnim iseljavanjem mladih i odlivom mozgova, korupcijom i negativnom selekcijom. Društvo koje potone u apatiju i beznađe postaje savrešen plijen za otuđene i korumpirane političare na vasti jer oni bez puno otpora mogu za kratko vrijeme bezobrazno da se obogate uništavajući sve pred sobom. Umjesto da se bore za svoja prava, mnogi smatraju da je lakše utopiti se u nakaradni sistem i tako pokušati riješiti lični problem i obezbjediti egzidtenciju za porodicu.

Preko kontrolisanih medija vlast svjesno širi strah i izmišlja priče o navodnim izdajnicima, stranim plaćenicima i nacionalnoj ugroženosti pokušavajući da bacanjem prašine u oči skrene pažnju javnosti sa važnih tema i razgovora o osnovnim uzrocima trenutnog stanja. Svima je postalo jasno da je sistematko razaranje institucija, pljačka prirodnih resursa i neodgovorno zaduživanje budućih generacija najveći izazov opstanku i razvoju Republike Srpske.
Za pokretanje procesa oporavka neophodna nam je tačka preokreta. Stvari se ne mogu promijeniti pasivnošću, ćutanjem i čekanjem da neko drugi preokrene situaciju. Malim koracima mogu se napraviti veliki talasi, i zato umjesto upornog čekanja na druge treba se odvažiti i dati svoj doprinos oporavku i izlasku iz krize.

Nebojša Vukanović