Suludo je da se poredimo sa disciplinovanim Nijemcima