Stojko okrenuo 100 miliona žrtvujući Novu Borju

Interlignum.png

Stojko okrenuo 100 miliona žrtvujući Novu Borju

Ime Stojka Petkovića, vlasnika firme „Interlignum“ iz Teslića, neraskidivo je povezano sa propašću Drvne industrije Nova Borja iz Teslića i patnjama njenih radnika. Stojko Petković je dugi niz godina bio tehnički direktor Borje“, a potom i predsjednik Nadzornog odbora. Kao visoki funkcioner SNSD-a, Stojko je zloupotrijebio svoj položaj i zahvaljujući bliskim vezama sa režimom i Vladom Republike Srpske, uprkos klasičnom sukobu interesa kao predsjednik Nadzornog odbora Nove Borje postao je većinski vlasnik preduzeća. Prethodno je Vlada u stečaju kupila Borju, očistila sve dugove koje su Stojko i drugovi napravili, i potom ga predala na novo čerupanje svom tajkunu. Od velikih investicija, novih radnih mjesta i slatkih obećanja nije bilo ništa, a Vlada Republike Srpske je raskinula Ugovor sa „investitorom“ jer njen pulen Stojko nije uplatio dogovorenih 6,3 miliona maraka. Tokom „interregnuma“ i bezvlašća koji je trajao godinu i po dana, Drvna industrija Nova Borja je sistematski opljačkana i rasturena, a Petković je napravio više od 2 miliona maraka obaveza. Njegovo preduzeće „Interlignum“ preuzelo je od Borje najvrednije mašine, opremu i ugovorene poslove sa partnerima.Umjesto zaslužene kazne, Vlada je Stojkovića ponovo nagradila tako što je njegovoj firmi ponovo dala u zakup dio fabrike i proizvodnih pogona Nove Borje.

U velikoj pljački i organizovanoj prevari značajnu ulogu imao je nesrećni ministar zdravlja Dragan Bogdanić, koji je nakon Petkovića imenovan za predsjednika Nadzornog odbora Nove Borje. Šteta koju je štetočina pričinila Drvnoj industriji proporcionalna je obavezama i šteti koju je kao resorni nedostojni ministar za nekoliko godina napravio zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Priča o pljački Drvne industrije u Tesliću ne razlikuje se mnogo od drugih nesrećnih privatizacija, organizovanih pljački i sistematskog uništenja privrede i industrijskih postrojenja širom Srpske i BiH, i detaljniji prikaz šeme pljačke većini čitaoca je suvišan. Iako je sud donio pravosnažne presude u korist obespravljenih radnika, Stojko Petković ne želi da izvrši obaveze i plati dugovanja prema radnicima. Korumpirani sudovi plijene imovinu i hapse sirotinju zbog neplaćenih komunalnih računa ili sitnih prestupa, ali zato ne žele da primoraju beskrupuloznog tajkuna iz Teslića da ispuni svoje obaveze. A da bogati Stojković ima odakle da plati ne samo radnike, već i da obešteti državu i plati penale za razbojništva koja je počinio kao član Uprave i zakupac, pokazuju podaci o poslovanju njegovog Interlignuma.

U 2016. Interlignum je imao 23,5 miliona maraka prihoda i 372 000 KM prijavljene dobiti. U 2015. godini prihod je bio 20 miliona, u 2014. skoro 25 miliona, a 2013. i 2012. uoči preuzimanja Nove Borje između 16 i 18 miliona maraka. Očigledno je da sa Stojkove firme imaju ogromne prihod, da su u poslednjih 5 godina okrenuo više 100 miliona marak, a njegova privatna firma imala je rast koji je proporcionalan sa propašću Nove Borje kojom je kao tehnički direktor i predsjednik Nadzornog odbora dugi niz godina rukovodio.

Na kraju se postavlja jedino pitanje da li su ovoj državi važnija gladna usta jednog tajkuna koji okreće stotine miliona maraka, ili životi stotina porodica koje je banda osatavila bez posla i hljeba. Sve dok gladni ćute i nijemo pred svojim očima podržavaju pljačku imovine koju su stvarali, očekujući valjda da neko drugi riješi njihove probleme, teško se može očekivati neki značajniji napredak u drutvu i zavođenje bar malo pravde i reda u državi.

Nebojša Vukanović