palpal

Stednja po Koaliciji „Cipelici“ i devetaru Cokulicu

nova vlast isti budzet.jpg

Štednja po Koaliciji „Cipelići“ i devetaru Cokuliću

Nova vladajuća koalicija „Cipelići“ na čelu sa devetarom Cokulićem usvojila su budžet grada za 2013. godinu, ali u njemu ni u tragovima nema obećanja sa kojima je najveća koalicija u istoriji Trebinja došla na vlast. Čuvena fabrika obuće „Bema“ i druge kapitalne investicije se ne spominju, ali je zato novi gradonačelnik planirao dodatno povećanje troškova administarcije, stručnog usavršavanja, putovanja, materijalnih troškova, kupovinu zgrada, ekologiju…
Vlast se promijenila, ali koncepcija najvažnijeg gradskog dokumenta, budžeta, ostala je ista. To se i moglo očekivati jer je gradonačelnik ostavio istog načelnika Odjeljenja za finansije, pa je veći dio budžetskih stavki, rashoda i grantova pojedinim javnim ustanovama i organizacijama bukvalno prepisan. I samgrado načelnik je priznao da je budžet nerealno planiran i predimencioniran, jer je nemoguće očekivati da se bez novih zaduženja i prodaje imovine u gradsku kasu može sliti planiranih 23 400 000 KM, ili 2 000 000 (8,71%) više nego u prethodnoj 2012. godini. Ne znam kako su stručnjaci planirali povećanje prihoda od poreza na imovinu sa 570 000 na 930 000 (63%), prihoda od pružanja javnih usluga sa 557 000 na 1 000 000 (79,60%), uređenja građevinskog zemljišta sa 260 000 na 360 000 (38%)… Ovi, ali i mnogi drugi prihodi su nerealno planirani, i teško će biti ispunjeni.
Da bi se sagledale prave namjere vlasti mnogo je važnije analizirati rashodovnu stranu budžeta, koja je u najmanju ruku skandalozna. Vrijeđajući inteligenciju i moć rasuđivanja svojih sugrađana, gradonačelnik Vučurević uporno ponavlja kako će provesti drastične mjere štednje, smanjiti nepotrebne rashode, administraciju i njene troškove, a sa druge strane u budežtu je drastično povećao sve troškove ionako velike administracije. Troškovi njegove Administrativne službe povećani su sa 12 766 725 KM u 2012. na čak 17 425 556 KM u 2013. godini. Rashodi za stručne usluge povećani su sa 94 900 na 203 500 km (114,44%), izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata sa 2 801 240 na 4 428 000 (58%), izdaci za rekonstrukciju zgrada i objekata sa 196 000 na 217 000 (10%), doznake građanima sa 60 000 na 100 000 (66%), grantove sa 1 021 745 na 2 314 950 (126%)… Neki troškovi mogu se nazvati i bezobrazno velikim, jer su npr rashodi za stručno usavršavanje u Odjeljenju za prostorno uređenje povećani sa 17 000 na nevjerovatnih 137 000 KM (povećanje 805%), čelnici Centra za kulturu i informisanje za stručne usluge dobiće 51 000 KM, a rashodi za režijski materijal u Odjeljenju za opštu upravu povećani su sa 43 000 na 89 100 (107%). Za troškove rada Komisije za prava Zakona o socijalnoj zaštiti izdvojiće se 22 500 KM, rashodi za putovanje i smještaj Teritorijalne vatrogasne jedinice povećani su sa 8 844 na 23 044 KM (260 %, gdje to komandir vatrogasne jedinice svaki dan u godini putuje i plaća smještaj 65 KM). Za bruto plate i naknade radnika u administraciji biće utrošeno 7 400 000 KM, a svi zaposleni u 2013. dobiće i regres od 1 110 KM
Troškovi budžetskih korisnika za bruto plate povećani su sa 1 579 902 na 2 310 764 (47%), rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih i komunikacijskih usluga povećani su sa 212 175 na 334 079 KM (57,45%), troškovi za režijski materijal sa 44 148 na 83 244 KM (88%), rashodi za tekuće održavanje sa 67 543 na 97 887 (44%), rashodi za putovanje i smještaj sa 52 490 na 81 944 KM (56%), a stručne usluge sa 83 685 na 150 425 KM (80%)… Da se ne zaboravi odakle nam je novi gradonačelnik, već u prvoj godini od sredstava koje opština dobija od HET -a na ime naknade za potopljeno zemljište za izgradnju vodovoda u rodnim Zubcima biće utrošeno 300 000 KM,. Za otplatu glavnice dugova bez kamata koji su do sada uzeti biće utrošeno 891 143 KM!
Novi gradonačelnik uporno govori da mu je stalo do mladih i obrazovanih, ali je prelovio davanja omladinskim organizacijama sa 80 000 na 40 000 KM, te smanjio davanja svim školama (Gimnaziji „Jovan Dučić“ 16%, Tehničkoj školi 14%, Centru srednjih škola 12%, Muzičkoj školi 13%, a Muzej Herecgovine umjesto 98 034 KM koliko je dobio u 2012. u ovoj godini dobiće svega 41 500 KM, ili 60% manje…
Dobri odnosi gradonačelnika i vladike Grigorija vidljivi su u budžetu, jer su značajno povećana sredstva koje će Eparhija dobiti iz gradske kase. Zbog grantova i višemilionskog kredita od Evropske investicione banke koji će biti realizovan u ovoj godini jasno je što se najveća borba oko direktorske pozicije i velikih poslova koji će se raditi vodi u Vodovodu. Među „braćom“ u koaliciji vlada veliko povjernje, ali bi ipak već viđeni direktor Vodovoda i lokalni lider SDS-a Boro Ninković, dosadašnji prvi komunalni policajac bivšeg načelnika Dobroslava Ćuka, trebao imati zamjenika iz bratskog PDP-a koji će za svaki slučaj kontrolisati da li se poslovi dijele „bratski“
Ukoliko vidimo drastična povećanja troškova administracije, materijalnih, komunalnih, režijskih i troškova stručnog usavršavanja shvatićemo koliko su licemjerne riječi novog gradonačelnika da će štednjom i smanjenjem troškova popuniti „rupe“ i defecit koji je pronašao. Kako se rupe mogu puniti dodatnim povećanjem ioanko velikih troškova, dodatnim zapošljavanjem radnika u administraciji. Ne može neka osoba vraćati dug tako što će dodatno piti i ručati po restoranima nezarađene pare. Nije dobar onaj domaćin koji platu potroši u kafani i kladionici, a djeci i ženi kaže da trebaju ručati samo jednom jer je ekonomska kriza i teška vremena. Dobar domaćin radi cijeli dan, pa kada ručaju djeca i žena pojede ono što preostane.
Zbog čega gradonačelnik nije postavljao stručan već partijski kadar, pa mu npr za stručno usavršavanje Odjeljenja za prostorno uređenje, koga vodi osoba bez bio kakvog iskusta u urbanizmu, biti utrošeno 137 000 KM, 11 416 KM svakog mjeseca ili 375 KM svaki dan u godini. Kako je moguće da stručno usavršavanje direktora CIK-a (bilo da ostane Đoko Vučnić ili da dođe Milan Grubač) košta 51 000 KM, ili više nego što dobija 7 000 penzionera za koje se gradonačelnik tobož tako zdušno i gromoglasno borio u izbornoj kampanji. Kako je moguće da se odmah na početku po partijskoj liniji za vd direktora Doma mladih imenuje osoba sa privatnim fakultetom bez dana radnog staža, i zašto već jednom bar u nekim institucijama ne dajemo prednost struci i znanju u odnosu na partijsku knjižicu.
Zašto se smanjuju izdavanja svim obrazovnim i kulturnim ustanovama na uštrb povećanja troškova smještaja, goriva, putovanja, stručnog usavršavanja… Kako ćemo dobiti školovan, sposoban i obrazovan kadar, koji nam nedostaje jer je većina takvih pobjegla iz grada, ako vodimo ovakvu kadrovsku politiku.
Trebinje ima najglomazniju administraciju u odnosu na broj stanovnika u Republici Srpskoj, i ma kakva obećanja gradonačelnik imao prema svojim glasačima i koalicionim partnerima nedopustivo je dodatno povećanje broja radnika koji se finansiraju iz budžeta. G-din Vučurević oštro je kritikovao svog prethodniak jer je privatnoj Herceg televiziji dao grant od 30 000 KM, a on je sada povećao grant na 40 000. Jel malo gradonačelniku da kontroliše Radio i Glas Trebinja, pa želi da lokalnu privatnu televiziju na početku mandata stavi pod kontrolu kako bi u narednoj godini cijeli svoj program posvetila predstavljaju uspjeha nove vlasti i stvaranju imaginarne slike. „Cipelići“ su došli na vlast pričom o otvaranju nekoliko stotina radnih mjesta u Fabrici obuće „Bema“ koju će navodno Slavkanov partijski kolega Umićević otvoriti u Trebinju odmah nakon izbora, ali se i ovo, kao i mnoga druga obećanja zaboravila i utihnula od sjedanja u Dobrovu udobnu fotelju!
Licemjerno zvuče i riječi lidera Slavkovih koalicionih partnera koji vide da je budžet loš, predimenzioniran, rasipnički, ali su zarad partijskih interesa i funkcija povukli amandmane za korigovanje budžeta. Opaske da će amandmane predložiti u martu tokom rebalansa nemaju nikakav smisao i imaju za cilj samo da ublaže reakcije u javnosti i kod svojih pristalica. Ako je budžet dobar zašto će biti rebalansa već u martu, i zašto su planirana čak četiri rebalansa budžeta u 2013. godini. Građevinci znaju da se ne mogu se uraditi loši i plitki temelji, a onda vršiti popravke na kući kada se izlije prva ploča i drugi spart. Kuću treba dobro početi zidati iz temelja, jer ako su temelji loši objekat će uvijek biti nestabilan.
Prvi važan dokument jasno pokazuje kakve su prave namjere nove vlasti i koalicije, i već sada je vidljivo da neće biti većeg otklona od prethodne vlasti. O napretku i razvoju grada nema govora, a pred nama je samo nova grčevita borba koalicionih partnera ko će se domoći više firmi, odjeljenja, unosnih poslova, novaca, funkcija i radnih mjesta. Cipelići ipak nemaju razloga za brigu i mogu da rade šta hoće jer nažalost u lokalnom parlamentu ponovo nema jake i konstruktivne opozicije.

Nebojša Vukanović