palpal

Šta su vitalni interesi naroda na ovim prostorima

Diskusija o ljudskim pravima, manipulacijama sirotinjom od strane populista i lažnih nacionalista, a koja se nažalost ponavlja ciklično. Vitalni i suštinski interes naroda je život dostojan čovjeka, posao, pravda i pravna država, istinska sloboda i ravnopravnost a ne demagogija, ponižavanje za mrvice i stalan život u strahu za egzistenciju porodice..