palpal

Šta pomoćnik Šavija kaže o direktoru RTRS-a Drašku Milinoviću?

 

Prije nešto više od dvije godine Zdravko Šavija napisao je pismo i uputio ga na više adresa, želeći da skrene pažnju na tešku situaciju na RTRS-u, zloupotrebe i licemjerstvo rukovodstva RTRS-a predvođeno direktorom Draškom Milinovićem i članom Nadzornog odbora RTRS-a Slobodanom Boškovićem. Šavija podsjeća i hronološki nabraja kakva je uloga visokih funkcionera SNSDa-a, Nikole Špirića, Nebojše Radmanovića i Milorada Živkovića, u procesu digitalizacije u BiH, te mešetarenje, sporne Ugovore i tendere koji su poništavani.

Zdravko Šavija trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora RTRS-a za tehnologiju i razvoj, i jedan je od najbližih saradnika generalnog direktora RTRS-a Draška Milinovića. U svojim pismima, koja ću u nastavku objaviti narednih dana, Šavija ukazuje na zakulisane radnje, štetne nezakonite Ugovore koje je sklopio generalni direktor RTRS-a Draško Milinović sa povezanim licima.                                                                             

 

ZAŠTO  ODUSTAJANJE OD DIGITALIZACIJE OD STRANE RUKOVODSTVA RTRS-a NE MOŽE BITI PRAVDANO POLITIČKIM RAZLOZIMA VEĆ SAMO LIČNIM INTERESIMA

 

-2007. godine  usvojeni   izvještaj sa konferencije o  Ženevi  na  Savjet Ministara(S.M.)BIH predsjedavo Špirić (SNSD)

-2007.godine usvojena Politika sektora  emitovanja u BiH  na  S.M. predsjedavao Špirić

– 2008. godine Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio Ženevski sporazum,                 predsjedavao Milorad Živković(SNSD)

– 9.2.2009 Predsjedništvo BiH verifikuje sporazum iz Ženeve,kojim se BiH obavezuje da do  17.6. 2015. pređe sa analognog na digitalno emitovanje.   Radmanović  (SNSD)

-2009.godine usvojena strategija DTT foruma ,prelaska sa analognog na digitalno emitovanjena na  S.M. predsjedavao Špirić.

-Usvajanje Projekata digitalizacije javnih RTV servisa na S.M. potpisao Špirić 2010.

-2010  usvojena odluka o finansiranju projekta , gdje je definisano da su vlasnici opreme emiteri.Usvojio S.M. predsjedavao Špirić.

-2011 projekat digitalizacije na S.M. proglašen za kapitalni projekat u BiH, predsjedavao Špirić.

– u okviru DTT foruma bilo 5 radnih grupa u svakoj grupi bio po jedan član iz Republike Srpske.

 

-Na izradi tenderske dokumentcije učestvovali eksperti iz RTRS-a.  Za član ekspertnog tima za digitalizaciju imenovan Siniša Ninković.16.11.2010. godine.

-27.12. 2010. Upravni odbor RTRS-a usvojio Pravilnik o načinu upravljanja i zaštiti digitalnog prenosnog sistema RTRS-a ,pravilnik izradio Siniša Ninković

-Održana prezentacija projekta digitalizacije PEP-a u prostorijama RTRS-a, niko nije imao primjedbi

i ako su tu bili oni koji danas ruše ovaj projekat.

– 2011.raspisan prvi tender i poništen, niko nije reagovao.

-2012. raspisan drugi tender i poništen, niko nije reagovao.

-2013.raspisan treći tender, kada je potpisan ugovor(2014) krenule su reakcije o štetnosti projekta za Republiku Srpsku.

AKO JE PROJEKAT DIGITALIZACIJE JAVNIH EMITERA ŠTETAN PO RTRS:

– Kako to da nisu reagovali Špirić,Radmanović i Živković?

-Zašto nisu reagovali predstavnici RTRS-a koji su bili upoznati sa svim detaljima projekta od početka do kraja te stajali iza njega?

-Zatšo nisu reagovali predstavnici Republike Srpske u RAK-u?

-Postavlja se pitanje kako to da je najveća IT kompanija u Republici Srpskoj, koja je nosilac razvoja i većine poslova iz informacionih tehnologija i telekomunikacija učestvuje na tenderima za ovaj posao ako postoji sumnja da je on protiv interesa Republike Srpske?

– Lanako je učestvovao na sva tri tendera. Na drugom tenderu je i proglašen pobijednikom, ali je ured za žalbe poništio tender. Lanako je zbog ovoga podnio krivičnu prijavu protiv rukovodioca  ureda Almira Pilava,očegledno da je Lanaku bilo vrlo stalo da se dobije ovaj posao.

– Da li je Lanko nesposoban da prepozna interes Republike Srpske iz oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija ili je spreman da zbog dobijanja posla načini štetu Republici Srpskoj?

-Ni prije a ni poslije objavljivanja tendera za prvu fazu digitalizacije (2011) sve do potpisivanja ugovora sa firmom Odašiljači i veze(2014) niko nije dovodio u pitanje proces digitalizacije sa strane Republike Srpske.Svi oni koji danas postavljaju to pitanje bili su uključeni i imali saznanja o ovom procesu.Na drugom tenderu kada je pobijedio konzorcijum u čijenm sastavu je Lanako niko nije vidio ništa sporno,da nije bilo ureda za žalbe digitalizacija bi odavno bila završena po usvojenom projektu.

-Sigurno je da bi za Republiku Srpsku bilo mnogo bolje da projekat realizuje Lanako jer bi dio novca ostao u R.S. Ipak postavlja se pitanje ko je preči u ovom poslu RTRS ili Lanako?RTRS nema novca da plaća usluge prenosa i emitovanja signala.