palpal

Šta je pozadina posebne sjednice i predstava lažnih patriota

Video kolumna o tome šta je pozadina nove odluke Ustavnog suda BiH, posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i novim predstavama lažnih patriota i stranaca..