Spisak novih radnika RiTE Gacko – prvi dio

rite_gacko.jpg

Spisak radnika koji su bez konkursa primljeni u RiTE Gacko – prvi dio

Čitaocima objavljujemo prvi dio spiska radnika, srodnika lokalnih moćnika te članova SNSD-a, manjim dijelom SPRS i DNS-a, koji su nedavno bez konkursa primljeni u RiTE Gacko

Sektor zaštita
Služba zaštite odpožara
Broj:______________________
Gacko,_______________godine

POTVRDA PRISUSTVA RADNIKA OBUCI IZ OBLASTI ZAŠTITEOD POŽARA
Naziv obuke: Obuka iz oblasti zaštite od požara
Datum:
21.03 i 22.03.2017god. Obuka po Programu br:
13-I-10176 od 17.12.2015.godine Trajanje obuke:
2 časa po terminu Obuku sprovela Komisija za obuku i testiranje prema Rješenju br:13-I-2894 od 16.03.2017.god.
IZJAVA RADNIKA: Potvrđujem da sam prisustvovao programu obuke iz oblasti zaštite od požara
Red. br. Prezime, (očevo ime), ime radnika Svojeručni potis radnika Datum obuke
1.
Marković Miloša Ranko
SPRS
2. Lučić Spasoja Milka
3. Grčić Zdravka Aleksandra SNSD (IZBORNA LISTA)
4. Doderović Miloša Dušan SNSD
5. Buha Vladimira Ljiljana SNSD
6. Glogovac Vukašina Danka SNSD
7. Lažetić Neđa Mirjana
8. Buha Dušana Boban SNSD
9. Kovačević Milutina Predrag SNSD
10. Košutić Ranka Radovan SNSD (IZBORNA LISTA)
11. Milošević Danila Obrad
12. Lević- Vuković Živorada Bojana SNSD
13. Kandić Obrena Dobrila SNSD
14. Kovač Nenada Aleksandra SNSD (DJEVOJKA TEH RUKOVODIOCA RUDNIKA ATELJEVIĆA)
15. Stajić Čeda Radan SNSD
16. Mastilović Radislava Dragana
17. Tepavčević Koste Siniša SNSD
18. Bovan Milovana Igor SPRS
19. Kuljić Dobrislava Oljeg SPRS (BRAT IZVRŠNOG DIREKTORA Ognjena Kuljića)
20. Šarović Radovana Ljubiša SPRS
21. Topalović Jova Zdravko SNSD
22. Šuković Zdravka Mijodrag SNSD
23. Vuković Vasilja Milan SNSD
24. Bjelogrlić Relje Dragana
25. Stanjević Mikote Mira SNSD
26. Maljević Neđo Maja
27. Tepavčević Božidara Dragana SNSD
28. Mandić Andrije Jelena
29. Antelj Radovana Vedrana SNSD
30. Trifković Vladimira Nikolina
31. Filipović Milimira Sanja SPRS
32. Rončević Dragana Dragica SNSD
33. Bjeloglav Milete Radan SNSD
34. Radulović Panta Miljan
35. Crnogorac Rajka Olivera
36. Šupić Obrada Milenka
37. Šupić Milana Nataša SNSD
38. Stajić Sretena Zorica SNSD
39. Bratić Dušana Svjetlana SPRS
40. Tijanić Veselina Marko
41. Bajović Božidara Vesna SNSD
42. Mitrić Dragoljuba Dragica
43. Vučurević Nebojše Milica SNSD