Spisak broj 2 novih radnika u RiTE Gacko

rite_gacko_1-1024x640.jpg

Spisak broj 2 novih radnika RiTE Gacko

Objavljujemo nastavak spiska novih radnika koji su bez konkursa primljeni po partijskoj liniji da rade na RiTE Gacko, a radi se uglavnom o članovima SNSD-a, te nekoliko socijalista i Izvornog SDS-a. Još jednom se zahvaljujemo našim prijateljima iz Uprave Rudnika i termoelektrane Gacko koji su nam dostavili ove spiskove sa dodatnim pojašnjenjima, koje objavljujemo izvorno bez bilo kakvih izmjena, ali i ostale Ugovore i dokumentaciju o zloupotrebama rukovodstva RiTE Gacko.

Секторзаштита
Службазаштитеодпожара
Број:______________________
Гацко,_______________године

ПОТВРДА ПРИСУСТВА РАДНИКА ОБУЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Назив обуке: Обука из области заштите од пожара
Датум:
21.03 и 22.03.2017. год. Обука по Програму бр:
13-И-10176 од 17.12.2015.године Трајање обуке:
два часа по термину Обуку спровела Комисија за обуку и тестирање према Рјешењу бр:13-И-2894 од 16.03.2017.год.
ИЗЈАВА РАДНИКА: Потврђујем да сам присуствовао програму обуке из области заштите од пожара
Ред. бр. Презиме, (очево име), име радника Својеручни потис радника Датум обуке
1. Бјелаковић Драгана Слободан

2. Атељевић Милинка Мирослав СНСД
3. Хрњез Ђорђија Наташа СНСД
4. Андријашевић Ранка Јелена
5. Ћорић Милоша Свјетлана
6. Грковић Благоте Милан ДИРЕКТОРОВЕ ЗЕНЕ СЕСТРИЋ
7. Ђуровић Радана Јелена СНСД
8. Симић Јова Саво
9. Медић Милана Милорад СНСД
10. Зечевић Момчила Бранко
11. Дамјанац Луке Слободанка
12. Давидовић Ђорђа Весна СПРС
13. Ковачевић Влада Милица Изворни СДС
14. Слијепчевић Марка Ђулијана СНСД
15. Дошло Лазара Рада СНСД
16. Буха Благоја Немања
17. Вујовић Васа Срђан СПРС
18. Николић Миладина Смиља
19. Курдулија Драга Радош СНСД
20. Додер Милутина Раденко СНСД
21. Милинковић Мирка Далибор СПРС
22. Беатовић Радоша Владимир СНСД
23. Рончевић Милана Никола СНСД
24. Лојовић Ратомира Ранка СНСД
25. Зиројевић Милимира Анђа СПС
26. Марковић Милосава Биљана СНСД/СПС
27. Бајчетић Милосава Милена СНСД
28. Дамјанац Милије Слађана СНСД – СЕСТРА ГОВЕДАРИЦА МИЛЕНЕ –ИЗБОРНА ЛИСТА
29. Поповић Максима Цвија СНСД
30. Шаренац Петра Игор
31. Тришић Бранка Сања СНСД
32. Шолаја Милорада Миланка СНСД
33. Жарковић Сретена Славица СНСД
34. Будалић Јова Раденка СПРС
35. Матковић Мутимира Славица СПРС
36. Гргур Илије Милица СНСД
37. Бендераћ Момчила Сања СПРС
38. Давидовић Младена Радмила
39. Милидраг Владимира Марија СНСД
40. Додер Радована Наташа
41. Вуковић Милкана Софија