palpal

Slavko Vučurević nepristojan jer ima „čuruk“ ruku