palpal

Sjednica završena raspravom sa Željkom

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske okončana je prije par trenutaka raspravom između mene i Željke Cvijanović. Pozvao sam predsjednicu da kaže koji su je stranci zvali i šta su od nje tražili, jer je sama to rekla u svojoj diskusiji, te istakao da me dobro slušaju i da su danas prihvatili moju sugestiju da smijene predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, kako sam im juče predložio.

I dok je Dodik ćutao, Željka je 10-ak minuta odgovarala u svom stilu, nepovezano i niskim uvredama, što je izazvalo mali žamor u sali, a onda se pristupilo glasanju.

Presloženi zakoni i odluke su usvojeni, a protiv su bila 3 poslanika iz Kluba SDA. Uskoro više detalja.

Nebojša Vukanović