Simpatično obrazloženje poklonjenog fesa

A razlozima i motivima zašto sam mandataru Tegeltiji poklonio fes na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.