SG Trebinja – Zbog čega je tajna ko su dezerteri direktori u Trebinju