Selektivna 13 plata i čudne naredbe Rodoljuba Draškovića

Prijatno je javnost u Hercegovini iznenadila vijest da je radnicima kompanije Svislajn prehrambena industrija u Trebinju isplaćena 13 plata za novogodišnje praznike, kao nagrada za dobar rad tokom prošle godine. Svakako da je ovaj potez vlasnika za pohvalu, imajući u vidu da je recimo u lokalnom trebinjskom javnom Komunalnog preduzeću poslednja plata zaposlenima smanjena za 50 maraka, a  vrlo moguće da je odluka o isplati 13 plate posledica pritiska i  skretanja pažnje javnosti na loš položaj radnika u cijeloj Republici Srpskoj. Međutim selektivna isplata 13-te plate, koju su primili samo radnici u proizvodnji, i to ne svi već samo oni koji tokom godine nisu ni dana bili na bolovanju, unijela je razdor među zaposlene.

Platu nisu primili radnici zaposleni u trgovini i SL diskontima, radnici u metalnom sektoru SL Industrija alata, kao ni radnici u administraciji. Možda nije svakom radniku posao jednako težak, ali to se reguliše visinom ličnog dohotka i ružno je odvajati i dijeliti radnike, stvarati lošu atmosferu i nezadovoljstvo. Zato očekujem da se greška i nrpravda isprave, da 13-tu platu dobiju i proizvodni radnici u metalnom sektoru – SL Industriji alata, trgovini, administraciji..

Rodoljub Draškovića jeste ekstremno ekscentrična ličnost, ali su nedopustiva iživljavanja, zalaženje u privatni život, potezi i odluke koje se kose ne samo sa zdravim razumom već i sa zakonima i Ustavom. Sloboda političkog izražavanja je ustavom zagarantovana, i suluda je Odluka Draškovića da pod prijetnjom otkaza svojim radnicima zabrani političko djelovanje i članstvo u nekoj partiji.

Portal  Direkt je objavio Draškovićevu  „Naredbu“ da će svi radnici dobiti otkaz ukoliko budu članovi neke partije, što je suludo. Nekom ko se zalaže da depolitizaciju društva i smanjenje uticaja partija ovakva odluka ide u prilog, ali niko nema pravo da krši zakone i ustavom zagarantovana prava građana. Drašković misli da je samo on Bogom dan da se bavi politikom, trguje sa političarima na vlasti zarad ličnih interesa, poigrava se sa ljudima a da njegovi radnici budu poslušni robovi i građani drugog reda koji nemaju pravo da misle i donose odluke. Svoje eventuslne frustracije što mu Luka i Dodik nisu prebacili 20 miliona za Klinički centar u Gradu sunca, i zakulisane radnje oko računa i gradnje nove Gimnazije, trebao bi liječiti na nekom drugom mjestu a ne preko leđa svojih radnika.

Iako su institucije zarobljene, očekujem da Inspekcija i organizacije za zaštitu ljudskih prava reaguju i natjeraju ekscentričnog Draškovića da poništi suludu „Naredbu“, jer je ovakvo devijantno ponašanje nedopustivo.

 

Nebojša Vukanović