Sastanak Nebojše Vukanovića sa liderima Sindikalnih organizacija u Srpkoj

fotka sindikati.jpg

SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA SINDIKATA RS SA PREDSTAVNICIMA NEZAVISNE LISTE ZA PRAVDU I RED – NEBOJŠA VUKANOVIĆ

U okviru serijala razgovora sa političkim strankama, organizacijama i partijama koje su prijavile svoje učešće na Opštim izborima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, članovi Predsjedništva Saveza sindikata su dana 17.09.2014. godine u Domu sindikata u Banjoj Luci, razgovarali sa predstavnicima Nezavisne liste za pravdu i red – Nebojša Vukanović. U sastavu delegacije Nezavisne liste za pravdu i red bili su : Nebojša Vukanović, profesor Ivan Šijaković, Biljana Kovačević i Mladen Aničić.

Teme razgovora koje je kandidovalo Predsjedništvo Saveza sindikata RS, bile su: tržište rada, u najširem smisu, sa apostrofom na nekoliko oblasti. Prije svega kako smanjiti visoku stopu nezaposlenosti, Zakon o radu , stav kada su u pitanju kolektivni ugovori i rad Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Druga oblast su socijalne politike sa posebnim osvrtom na zdravstvenu zaštitu i penzijsko-invalidsko osiguranje. Treća oblast je pitanje odnosa prema Međunarodnim finansijskim institucijama posebno prema MMF-u i Svjetskoj banci.

Korupcija, kao veoma negativna pojava u društvu je bila nezaobilazna tema, i ono što je Predsjedništvo tražilo je stav prema ovoj negativnoj pojavi u društvu u oblasti tržišta rada i socijalnih politika.

Predstavnici Nezavisne liste za pravdu i red – Nebojša Vukanović, prezentovali su Predsjedništvu Saveza sindikata RS sljedeće:
Nezavisna lista za pravdu i red favorizuje reprivatizaciju. Dakle, preispitivanje privatizacije, odnosno sankcionisanje svih negativnih pojava u tom procesu, što bi u prevodu značilo oduzimanje nezakonito stečene imovine i vraćanje državi.

SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA SINDIKATA RS SA PREDSTAVNICIMA NEZAVISNE LISTE ZA PRAVDU I RED – NEBOJŠA VUKANOVIĆ Takođe, zalažu se za uvođenje javnog konkursa kod zapošljavanja, bez obzira da li se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Ono što vide kao dobro rješenje je okretanje domaćim investitorima. Uputili su velike kritike radu inspekcija, pogotovo inspekciji rada i predložu da se izvrši reorganizacija inspektorata, koji mora biti nezavisan i na usluzi onima čija prava jesu ugrožena.

Veoma važna stavka koju koju ova lista predlaže je mijenjanje poreskih politika i to vrlo naglašeno oporezivanje bogatih.

Pitanje visoke stope nezaposlenosti, kako su naveli, će rješavati, na način da se formira fond za podsticaj, koji bi na početku imao na raspolaganju oko stotinu miliona KM. Sredstva bi se koristila kao podsticaj za novo zapošljavanje, na način da poslodavac bude oslobođen plaćanja poreza i doprinosa izvjestan vremenski period, za svako novo radno mijesto.

U finansijskom sektoru, konstatacija je da je sistem propustan, da je „rupičast“ i da je potrebno zaustaviti odliv novca u sivim tokovima, odnosno krađu novca iz budžeta, na različite načine.

Ono što tvrde, jeste, da se 580 miliona KM koje je ukradeno, može vratiti u legalne tokove, te da je iste moguće koristiti za servisiranje budžetskih obaveza. Kao novost u svom programu, ističu, formiranje komisije, koja bi javno kontrolisala dnevno kretanje novca, i to javno kretanje novca bi bilo dostupno svim građanima, kako bi oni mogli biti kontrolori trošenja javnog novca.

Sistem koji trenutno funkcioniše u Republici Srpskoj jeste problematičan, i ono što Nezavisna lista za pravdu i red želi, jeste da mjenja sistem. Tvrde, da je to moguće uraditi dovođenjem nestranačkih, politički neopredjeljenih ljudi, ali stručnih koji imaju kredibilitet.

Jedan dio ljudi su već vezani za ovu Nezavisnu listu, a neki se nalaze i van granica Republike Srpske, Ambicija Nezavisne liste za pravdu i red je, da ukoliko dobije izbore, ovi ljudi budu angažovani na važnim pozicijama.

Ono što je takođe novitet, a predloženo je od strane kandidata Liste za pravdu i red – Nebojša Vukanović, je da će se zalagati da sindikalno organizovanje bude obavezno, te da se oni, koji brane sindikalno organizovanje, kazne, u vidu odvajanja određenog novčanog iznosa za fondove koji bi se koristili za socijalne potrebe. Dakle, jedan potpuno drugačiji pogled na sindikalno organizacije, koji su prezentovali predstavnici Nezavisne liste za pravdu i red.