palpal

Ročište odloženo, dr Ćurić nije došao na suđenje

Današnje glavno ročište po tužbi gradonačelnika Trebinja, mr Mika dr Ćurića protiv Nebojše Vukanovića je odloženo za 8.5.2019. godine. Dr Ćurić nije došao na današnje ročište, i po svemu neće se ni pojaviti na suđenju, a glavno ročište je otkazano jer psihijatar Gospava dr Crnogorčić nije posmatrala i vještačila mentalno zdravlje i stanje gradonačelnika Ćurića.

Tuženi Vukanović je osporio nalaz i eventualno vještačenje, jer je nemoguće da se poslije godinu dana utvrdi kakve je reakcije i posledice  na dušu dr Ćurića ostavio tekst „Mikovi teroristi“. Sramno je da Sud donosi presude na osnovu lažnih i kupljenih nalaza, a da niko iz Lukine grupe umreženih tužilaca i navodnih duševnih bolesnika ne smije da dođe na Sud, svjedoči i suoči činjenice sa Vukanom.

Sve tužbe, tužbeni zahtevi i procesi sliče kao jaje jajetu, isti advokat zastupa sve gradske moćnike, i nema sumnje da se radi o organizovanoj i orkestriranoj kampanji koja ima za cilj da uguši slobodu govora i svako opoziciono djelovanje.

 

Nebojša Vukanović