palpal

RiTE Ugljevik namjestilo pozitivan Izvještaj za 2016.

Izvjestaj 2016. RiTE Ugljevik.jpg

RiTE Ugljevik namjestilo pozitivan Izvještaj za 2016.

Koristeći se do sada nepoznatim matematičkim i finansijskim operacijama, čelnici RiTE Ugljevik uspjeli su naštimovati pozitivan Finansijski izvještaj za 2016. godinu i prikazati da je navodno ostvarena dobit od 2 815 404 KM. Izvještaj je lažan i namjšten, što se lako može otkriti detaljnijim čitanjem Bilansa stanja i finansijskih pokazatelja, a očito da je cilj menadžmenta da izbjegne smjene koje je najavio Dodik svim direktorima javnih preduzeća koje budu poslovale negativno. Iako je poznato da Dodik ne drži riječ i da svaki dan mijenja priču i stavove, rukovodstvo RiTE Ugljevik predvođeno direktorom Đorđem Popovićem očito nije željelo da rizikuje.
U 2016. godini smanjena je proizvodnja uglja (sa 2,03 na 1,89 miliona tona) i otkrivke (sa 9,37 na 8,53 miliona m3) u osnosu na 2015. pa su smanjeni i prihodi od prodaje proizvedene električne energije sa 138,7 na 136,6 miliona maraka. Najbolji pokazatelj namještanja Finansijskog izvještaja su rashodi za plate zaposlenih koji su smanjeni sa 59 252 708 KM iz 2015. na 55 913 636 KM u 2016. a da pri tome nije došlo do smanjenja broja radnika, kojih je u prosjeku oko 1870 na mjesečnom nivou? Postavlja se logično pitanje kako su troškovi smanjeni plata i naknada zaposlenim smanjeni za 4 000 000 KM a da pri tome nije smanjen broj radnika, niti je snižavana cijena rada i porezi?

U RiTE Ugljevik su se dosjetili da u Finansijskom izvještaju za 2016. povećaju viškove u odnosu na 2015. sa 4 391 KM na čak 210 703 KM (nevjerovatnih 5 000%), prihod od smanjenja obaveza sa 1 256 943 KM na 2 214 464 KM, a prihod od usklađivanja zaliha sa 437 214 KM na 1 058 440 KM. Istovremeno su rashodi po osnovu otpisa potraživanja u 2016. takođe nevjerovatno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu sa
2 511 318 KM na svega 72 marke, a troškovi materijala sa 31,2 na 27,9 miliona maraka ?!
Takođe je veoma zanimljiv i astronomski prihod od pozitivnih kursnih razlika koji iznose 896 000 maraka, a u prethodnoj 2015. godini prihod je bio svega 7 227 KM . Postavlja se logično pitanje o kakvim se devizama, kursnim razlikama i deponovanim sredstvima radi pa da se prihod za samo godinu dana poveća za nevjerovatnih 12 000%?
Poslovnu 2015. godinu RiTE Ugljevik okončala je gubitkom od 18 240 000 maraka, a uprkos smanjenju proizvodnje uglja, otkrivke i električne energije prošla 2016. godina okončana je prema dobitkom od 2 815 404 KM!? Postavlja se logično pitanje da li je to bilo moguće, ako nije došlo do smanjenja troškova i broja radnika?

Više je nego očigledno da je rukovodstvo naštimovalo Izvještaj o radu za 2016. kako bi sačuvalo fotelje i preduprijedilo eventualne smjene. Sigurno je da namješteni podaci i jeftini pokušaji prikrivanja teškog stanja neće spasiti RiTE Ugljevik i elektro-energetski sistem Republike Srpske koji je na izdisaju. Operacija uspjela, pacijent je mrtav, najčešći je ishod tragičnih operacija koje režim sprovodi uz jeftine RTRS-ove anestezije nad sopstvenim narodom i Republikom Srpskom.

Nebojša Vukanović