palpal

Revizija potvrdila kriminalne radnje sa tenderom za bolnicu Kasindo

Bilbordi.jpg

Revizija potvrdila kriminalne radnje sa tenderom za novu bolnicu Kasindo

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske potvrdila je tačnost tvrdnji koje sam objavio na svom blogu u tekstu „Zašto je pao zender za bolnicu Kasindo“ od 16.12.2016. godine, i u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva zdravlja RS u 2016. godini potvrdilo da je Ministarstvo zdravlja RS napravilo propuste i nije pripremilo tendersku dokumentaciju u skladu saa zakonom, i da Komisija koju je imenovao ministar Dragan Bogdanić nije pravilno ocijenila prispjele ponude. Podsjećamo da je Vlada odlučila da gradnju bolnice i posao vrijedan više od 60 000 000 maraka povjeri Pogrebnom preduzeću „Megasan D.O.O“ sa Pala koje ima svega 3 zaposlena radnika, i koje je u vlasništvu Dodikovog tajkuna Nedeljka Eleka. Na sličan kriminalan način kao sa tenderom za bolnicu u Istočnom Sarajevu, Elekova firma ranije je od Vlade Republike Srpske dobila poslove izgradnje Studentskih domova na Palama vrijedan 12 000 000 KM, te gradnju preskupe rezidencije Vlade RS u Lukavici vrijedne nevjerovatnih 27 000 000 KM.

Na strani 13 Revizorskog izvještaja se navodi da „U 2016. godini je poništen otvoreni postupak nabavke roba, usluga i radova za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnice Istočno Sarajevo“. Ponude su dostavile dvije grupe ponuđača na čelu sa: Millenium Team d.o.o. Beograd u vrijednosti od 55.297.745 KM sa PDV-om i GP Krajina.d. Banja Luka u vrijednosti od 43.680.048 KM sa PDV-om. Nakon izvršene analize dospjelih ponuda Komisija za provođenje postupka javne nabavke je kao najprihvatljiviju ponudu odabrala ponudu grupe ponuđača Millenium Team d.o.o. Beograd. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 05.09.2016. godine Građevinsko preduzeće Krajina a.d. Banja Luka je podnijelo žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koja je Rješenjem od 02.12.2016. godine istu usvojila i poništila Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i tendersku dokumentaciju. Ministarstvo je 19.12.2016. godine donijelo Odluku o poništenju ovog postupka javne nabavke. Vlada Republike Srpske je Zaključkom od 15.12.2016.godine zadužila Ministarstvo da ponovo pokrene proceduru javne nabavke, što je i učinjeno 28.12.2016. godine. Uvidom u dokumentaciju navedenog otvorenog postupka javne nabavke utvrdili smo da se razlozi za njegovo poništenje nalaze u činjenici da Ministarstvo nije pripremilo tendersku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima člana 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i da Komisija za javne nabavke, koju je imenovao ministar, nije izvršila pravilnu ocjenu prispjelih ponuda, jer nijedna nije zadovoljavala uslove koji su propisani tenderskom dokumentacijom“.

Umjesto da ministar Bogdanić, predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović javnosti odgovore zbog čega su napravili grube propuste i nezakonito odabrali 11 000 000 maraka (bez PDV-a) skuplju ponudu, režimski mediji su krajem prošle godine bili pokrenuli medijsku veliku hajku optužujući opoziciju da ruši tender i sprečava gradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu. Cijelo Istočno Sarajevo je bilo oblijepljeno bilbordima na kojima se tvrdilo da je predsjednica Komisije za razmatranje žalbi Jelena Gotovac i čelnici SDS u Istočnom Sarajevu nezakonito srušili tender i spriječili gradnju bolnice. Glavna služba za reviziju RS sada ne potvrdila da su primjedbe i skretanje pažnje javnosti na nezakonitu tendersku proceduru bile utemeljene, i da je Ministarstvo zdravlja RS a ne opozicija odgovorno što je tender poništen i ponovljen. Autor bilborda, koje je dugo vremena čuvala i policija, nikada nije otkriven ali se predpostavlja da ih je pripremio upravo Elek jer je bio nezadovoljan što je propao još jedan unosni tender i posao sa Miloradom Dodikom i njegovom Vladom RS. Institucije Republike Srpske trenutno su zarobljene, ali će sigurno doći vrijeme da MUP RS i pravosudni organi istraže ovaj slučaj, i da ministar Bogdanić i njegovi saradnici odgovarati zbog teških krivičnih djela.

Zbog brojnih nepravilnosti, propusta i nezakonitih radnji revizori su Ministarstvu zravlja i socijalne zaštite RS dali mišljenje sa rezervom. Ministarstvo nije uopšte iskazalo u poslovnim knjigama milionska dugovanja iz ranijeg perioda, pa bi neupućeni pomislili da su dugovanja izmirena, te nije obezbjedilo 5 154 007 KM za plaćanje obaveza koje su trebale biti izmirene do 31.12.2016. O drugim propustima i nezakonitim postupcima ministra zdravlja Dragana Bogdanića detaljnije ćemo pisati uskoro.

Nebojša Vukanović