palpal

Revizija potvrdila haos u elektro-energetskom sektoru

elektroprivreda-rs.jpg

Revizija potvrdila haos i anarhiju u elektro-energetskom sektoru

Revizorska kuća „Deloitte“ utvrdila je velike propuste u knjiženju rezulata poslovanja Elektroprivrede Republike Srpske u 2016. godini, te ustanovila da Elektroprivreda RS nije poslovala sa dobitkom od 2,8 miliona maraka, kako su to lažno prikazali u Finansijskom izvještaju, već da je ostvaren gubitak od čak 70 miliona maraka.
Elektroprivreda RS je svjesno izbjegla da izvrši ispravku potraživanja koja su nenaplativa sa ciljem da se obmane javnosti i prikrije teško stanje u Holdingu i zavisnim javnim preduzećima. Između ostalog, Dilojtovi revizori su otkrili da su i Hidroelektrane na Trebišnjici svjesno falsifikovale Izvještaj o poslovanju u 2016. godini i nisu izvršile ispravku 4,9 miliona maraka koje su propale nakon što su Bobar banka i Banka Srpske likvidirane i prestale sa radom.

Jasno je da su čelnici Elektroprivrede RS, HET-a, Elektrokrajine i ostalih javnih preduzeća zloupotrijebili položaj i pričinile štetu javnim preduzećima jer su lažnim prikazivanjem dobiti i pozitivnog poslovanja, koje nije ostvareno, uzropkovali i isplatu 10% dobiti raznim udruženjima, organizacijama i sportskim klubovima, i na taj način pričinili milionsku štetu.
Samo u poslednjih nekoliko mjeseci u više navrata sam istakao da su Izvještaji o stanju u javnim preduzećima i ustanovama falsifikovani, lažni i nepouzdani, i da prikrivaju stvarno stanje u javnom sektoru. Već godinama gotovo svakodnevno pišem i upozoravam na nezakonite radnje, zloupotrebe i sistematsku pljačku Elektroprivrede RS, HET-a i ostalih javnih preduzeća, i veoma sam zadovoljan i ponosan što su i revizori kuće „Deloitte“ potvrdili da je istina sve ono što govorim i na šta glasno ukazujem prethodnih godina. Vrijeme pred nama, finansijski izvještaji i istrage koje će se sigurno voditi, potvrdiće da je stanje u elektro-energetskom sektoru, kao i u cijeloj državi, javnim ustanovama i preduzećima Republike Srpske, nažalost mnogo teže nego što mnogi mogu i da zamisle.

Ostaje na kraju da se vidi da li će ministar finansija Zoran Tegeltija tražiti smjenu i oduzimanje licenci revizorima kuće „Deloitte“ jer su dali nalaz i mišljenje koje je suprotno od izvještaja partijskih direktora, i time na najbolji način diskreditovali njih i njihove rezultate rada.

Link na Revizorski izvještaj Elektroprivrede Rs koji je izradila Revozorska kuća Deloitte: http://www.capital.ba/revizija-elektroprivreda-rs-u-minusu-70-miliona-km/

Nebojša Vukanović