palpal

Rekord RiTE Gacko – 134 Ugovora o nabavci potpisana za jedan dan

terma.jpg

Rekord RiTE Gacko – 134 Ugovora o nabavci potpisana u jednom danu

Rudnik i termoelektrana Gacko je po mnogim događanjima, Ugovorima i stvarima preduzeće za Ginisa. O tome govori i činjenica da su danas, 18-og januara 2017. godine, potpisana čak 134 Ugovora o javnim nabavkama sa privatnim firmama i ponuđačima. U Ugovorima ima svega, od nabavke pištolja i oružja za fizičko obezbjeđenje, preko uređenja cvijetnih površina do elektromotora i frekventnih regulatora za BRO sisteme vrijednih 197 915 KM. Najveće je iznenađenje što među tolikim Ugovorima nijedan nije potpisan sa čuvenim Termogradingom, pa je očito da Dragičević i Milović ne troše mastilo i stavljaju cijenjeni potpis bez milionskih Ugovora sa 7 il 8 cifara.

Iako je Gacko okovao snijeg i led, rukovodstvo Termoelektrane vodi računa o ekologiji, lijepom izgledu okoline i cvijećanjacima, pa je za uređenje cvijetnih površina izdvojeno 5 981 KM. Među potpisanim Ugovorima puno je spornih i nepotrebnih kojima se očigledno i bahato izvlače novci iz posrnulog preduzeća, poput dva Sporazuma o prebacivanja 10 000 KM na račun FK Borca iz Banjaluke, ali o njima ćemo detaljnije pisati naknadno.
Zanimljivo je da RiTE Gacko u decembru nije sklopila nijedan Ugovor o javnim nabavkama sa privatnim firmama i trećim licima, a da se odmah na početku 2017. samo u jednom danu sklapa stotine novih Ugovora sa privatnim ponuđačima. Jasno je da se radi o čudnoj gimnastici, i namjeri rukovodstva da „štimuje“ poslovanje, troškove prebaci u narednu godinu i napumpa prihode kako bi u Finansijskom izvještaju za 2016. prikazali pozitivan saldo i izbjegli smjene koje je najavio njihov partijski šef Milorad Dodik.

Ne postoji nikakva matematička operacija kojom bi RiTE Gacko mogla da u poslednja 3 mjeseca 2016. godine anulira 24,1 milion maraka gubitka nastalog u prva tri kvartala. Ipak, prema našim saznanjima rukovodstvo nastoji da prikaže da je poslovnu 2016. završilo pozitivnim poslovanjem, pa će biti veoma zanimljivo vidjeti kakav su Finansijski izvještaj o poslovanju u 2016. napisali Ajnštajni iz gatačke Terme, i kojim su akrobacijama uspjeli doći do lažnog pozitivnog salda spašavajući sopstveni skalp od Dodikovog mača.

Nebojša Vukanović