Rebalans i budžet po mjeri izbora i jednog čovjeka

Diskusija o rebalansu budžeta Republike Srpske za 2020. godinu koji je napravljen za kupovinu još jednih izbora.